Определение №60110/07.06.2021 по дело №949/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60110

  гр. София, 07.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 949 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 83, ал. 2 ГПК.

  Постъпила е молба от касатора Л. В. С. за освобождаване от задължението за заплащане на държавна такса за касационното производство, към която е приложена декларация за имуществено състояние по чл. 83, ал. 2 ГПК. С молба от 29. 04. 2021 г., в изпълнение указания на съда, молителят представя доказателства за получено трудово възнаграждение и експертно решение на ТЕЛК.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като разгледа молбата, прие следното:

  При подадена молба по чл. 83, ал. 2 ГПК съдът следва да извърши преценка налице ли са предпоставки за освобождаване на молителя от внасяне на държавна такса въз основа на доказателства за имущественото състояние на лицето, семейното му положение, възраст, здравословното му състояние, трудова заетост и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на държавна такса за производството по делото. След изясняване на общото материално състояние на молителя и останалите относими обстоятелства съдът е длъжен да ги съпостави с размера на дължимата държавна такса и въз основа на това да прецени дали страната разполага с достатъчно средства към момента на искането, за да заплати тази такса.

  С определение № 189 от 22. 03. 2021 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на решение № 2467 от 11. 11. 2019 г. по в. т. д. № 2588/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 11 състав, като на касационния жалбоподател Л. В. С. е указано в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото вносен документ за заплатена държавна такса по сметка на ВКС за разглеждане на касационната жалба в размер на 1 955, 83 лв.

  Видно от представените декларация за материално и гражданско състояние, удостоверение за получено трудово възнаграждение и експертно решение на ТЕЛК молителят е на 64 години, разделен е със съпругата си, страда от множество заболявания с водеща диагноза Хронична исхемична болест на сърцето, определена му е 50 % намалена работоспособност, във връзка с което получава пенсия, работи като лекар и през месец април 2021 г. е получил трудово възнаграждение, след приспадане на данък общ доход и осигуровки, в размер на 1568, 59 лв., от което във връзка с наложен запор му е удържана сумата от 350 лв. Преценявайки посочените обстоятелства, настоящият състав намира, че касационният жалбоподател не разполага с достатъчно средства за заплащане на дължимата държавна такса.

  По тези съображения искането по чл. 83, ал. 2 ГПК като основателно следва да бъде уважено и касаторът да бъде освободен от задължението за внасяне на дължимата държавна такса за касационно обжалване в размер на 1 955, 83 лв.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 83, ал. 2 ГПК Л. В. С. от задължението за заплащане на дължимата държавна такса за касационно обжалване в размер на 1 955, 83 лв.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Делото да се докладва на Председателя на Първо търговско отделение за насрочване в открито съдебно заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари