Разпореждане №60109/22.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60109

  гр. София, 22.10.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606991 от 20.10.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 49 ЗЗД - I поток.

  Касационна жалба вх. № 13679/03.08.2021 г., която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на жалбоподателя на 19.07.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – I инст. – л. 3;

  6/ касаторът е освободен от задължение за внасяне на държавна такса с разпореждане № 12363/21.05.2020 г. по гр.д. № 2799/2020 г. на СГС;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор,съдържащ искане за присъждане на разноски.

  С разпореждане № 60102 от 14.10.2021 г. на председателя на Първо гражданско отделение на ВКС за връщане на преписка вх. № 606661 от 12.10.2021 г. са дадени указания за прилагане от жалбоподателя на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, препис от което да се връчи на насрещната страна, които не са изпълнени. Администриращият съд с разпореждане от 18.10.2021 г. е приел, че изложението се съдържа на лист втори от касационната жалба. Действително изложението на основанията за допускане на касационното обжалване би могло да е инкорпорирано в самата жалба, но в случая жалбоподателят само е цитирал разпоредбите на чл. 280, ал. 1 ГПК и с това не е изпълнено изискването за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и приписката следва да бъде повторно върната на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателя за прилагане на отделно изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, препис от което да се връчи на насрещната страна за отговор.

  По изложените съображения, председателят на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за даване на указания на жалбоподателя за прилагане на отделно изложение на основанията за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари