Решение №60109/30.12.2021 по дело №304/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №48/12.02.2021 по дело №304/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Следва ли кредитор или длъжник да подаде изрична молба за възобновяване на производството по несъстоятелност, ако съдът по несъстоятелността вече е прекратил производството преди изтичане на едногодишния срок по чл. 632, ал. 2 ТЗ?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и девети септември, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№304 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Сий пропърти“ ЕАД срещу решение №1564 от 14.12.2020 г. по в.т.д.№2278/2020 г. на САС. С обжалваното решение е потвърдено решение №860 от 18.06.2020 г. по т.д.№3874/2013 г. на СГС, с което е прекратено производството по делото и „Билдресурс“ ЕООД /н/ е заличено от ТРРЮЛНЦ.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно. Навеждат се доводи, че изводите на въззивния съд относно обстоятелството, че наличието на парични средства по сметка на несъстоятелния длъжник не е основание за възобновяване на производството по несъстоятелност, относно датата, на която изтича едногодишният срок за възобновяване на производството и относно правилността на решението, с което първоинстанционният съд е прекратил производството преди изтичане на срока по чл.632, ал.2 от ТЗ, са в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Ответникът по касация „Билдресурс“ ЕООД /н/ не заявява становище.

Касационен въпрос

С определение №226 от 07.05.2021 г., решението е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 от ГПК по въпроса: Следва ли кредитор или длъжник да подаде изрична молба за възобновяване на производството по несъстоятелност, ако съдът по несъстоятелността вече е прекратил производството преди изтичане на едногодишния срок по чл.632, ал.2 от ТЗ.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е намерил за основателни доводите на „Сий пропърти“ ЕАД, че първоинстанционното решение, с което производството по т.д.№3874/2013 г. на СГС е прекратено на основание чл.632, ал.4 от ТЗ и длъжникът „Билдресурс“ ЕООД /н/ е заличен от ТРРЮЛНЦ, е постановено преди изтичане на едногодишния срок по чл.632, ал.2 от ТЗ. Счел е, че този срок е започнал да тече на 12.04.2019 г., когато е вписано решението по чл.632, ал.1 от ТЗ в ТРРЮЛНЦ, като с оглед разпоредбите на чл.3, т.1 от ЗМДВИП и §13 от ЗИД на ЗЗ, срокът не е текъл за периода 13.03.2020 г. – 21.05.2020 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари