Разпореждане №60109/30.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  30.12..2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка вх.№ 609082/23.12.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 4791/15.09.2021 г. срещу Определение № 354 от 03.09.2021 г. по в.ч.т.д. № 285/2021 г. на Апелативен съд Велико Търново, с подател „Петрол“ АД, [населено място].

  Съдебният акт не подлежи на обжалване – чл. 536, ал. 3 ГПК.

  Препис от обжалвания акт не е връчван – чл. 7, ал. 2 ГПК.

  Жалбата е подадена на 13.09.2021 г. по пощата.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Подписана е от адв. А. К..

  Представено е пълномощно по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК – към жалбата.

  Не е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от М. В. С. чрез адв. Н. П. с пълномощно, намиращо се на л. 14 от първоинстанционното производство.

  Представен е документ от 26.10.2021 г. за внесена държавна такса в размер на 15.00 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба, са налице предпоставките за връщане на делото на администриращия съд, поради което Председателят на ІI т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 609082/23.12.2021 г. на Апелативен съд Велико Търново за преценка и произнасяне по допустимостта на частна касационна жалба с вх. № 4791/15.09.2021 г. и евентуално изпълнение на правомощията по чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК.

  В случай че съдът прецени жалбата за допустима, следва да укаже на жалбоподателя да представи изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК в едноседмичен срок от съобщението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА II Т.О.: ……………………


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари