Разпореждане №60108/21.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60108

  гр. София, 21.10.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606948 от 19.10.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 49 ЗЗД - I поток.

  Касационна жалба вх. № 262365/28.04.2021 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ частично отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК /давани са предходни указания/;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК /след указания/;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по преписката, след указания;

  6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК /освободен – лист 19 от първа инстанция/;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;

  С Определение № 260852/12.05.2021 г. въззивният съд е дал указания касационната жалба /вх. № 262365/28.04.2021 г./ да се приподпише от адвокат. Указанието не е изпълнено. Нередовната касационна жалба е изпратена на ВКС. На свой ред Върховният касационен съд, при проверка на редовността й, е установил също, че жалбата не е приподписана от адвокат. С Разпореждане № 60073/13.09.2021 г. на Председателя на ГК на ВКС са дадени повторни указания за отстраняване на констатираната нередовност. Касационната жалба е изпратена от въззивния съд на ВКС за втори път, без да са изпълнени указанията.

  Преписката следва да се върне на въззивния съд за упражняване на правомощията му по чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и по нея не следва да се образува производство по чл. 288 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписка вх. № 606948 от 19.10.2021 г. на администриращия Русенски окръжен съд за упражняване на правомощията му по чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари