Разпореждане №60107/17.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60107

  гр. София, 17.12.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА – Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх. № 608884/16.12.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е жалба с вх. № 28916/23.11.2021 г. по вх. рег. на Софийски градски съд срещу Решение № 31/06.10.2021 г., постановено по ф. д. № 36/2021 г. по описа на Софийски градски съд, с подател В. А. А., в качеството му на Председател на Политическа партия „Народна партия истината и само истината“ (ПП НПИСИ).

  Съдебният акт подлежи на протестиране съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПП.

  Срокът за обжалване по чл. 18, ал. 1 ЗПП тече от 17.11.2021 г., датата на връчване на препис от обжалваното решението.

  Жалбата е подадена на 23.11.2021 г., т. е. същата е постъпила в рамките на законоустановения седемдневен преклузивен срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 ГПК.

  Подписана е от В. А. А., в качеството му на Председател на Политическа партия „Народна партия истината и само истината“. Не е представено удостоверение за притежавана от същия юридическа правоспособност, с оглед спазване изискванията на чл.284, ал.2 ГПК.

  Решението подлежи на обжалване независимо от предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК. Не се изисква представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК във вр. с чл. 280, ал.1 ГПК.

  Препис от жалбата е връчен на Софийска градска прокуратура.

  Не е постъпил отговор от Софийски градски прокуратура.

  Представен е платежен документ от 02.12.2021 г., удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 25 лв., постъпила по сметката за държавните такси на съда на 03.12.2021 г., съгласно счетоводно удостоверяване от 16.12.2021 г.

  С оглед направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на II т.о. на ВКС,

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА регистрирана преписка с вх. № 608884/16.12.2021 г. на Софийски градски съд, който следва да укаже на жалбоподателя, че подадената от него касационна жалба следва да бъде приподписана от надлежно упълномощено лице, притежаващо юридическа правоспособност, в съответствие с изискването на чл.284, ал.2 ГПК, респективно – в случай че В. А. А. притежава юридическа правоспособност, следва да представи доказателства за този факт, след което делото да се изпрати на ВКС по компетентност.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари