Определение №60107/21.06.2021 по дело №1542/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60107

  гр. София, 21.06. 2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 1542 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 2917 от 29.09.2020г. по гр.д. № 774/2020г. на Благоевградски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 36 от 03.01.2020г. по гр.д. № 946/2017г. на Разложки районен съд за признаване за установено по отношение на Д. Ю. Д., че С. Я. Т. не е собственик на новообразуван имот с номер ..... в местн. „Св. В.”, землището на [населено място], с площ 769 кв.м., при посочени съседи, попадащ в собствения на ищеца имот № ..... в землището на [населено място], местн. „Д.”, с площ 1000 кв.м., начин на трайно ползване - овощна градина.

  Касационната жалба е подадена от ответника по иска С. Я. Т. чрез пълномощника адв. Л.-П.. Поддържа се, че решението е неправилно и че касаторът е провел успешно доказване на предпоставките за трансформиране на правото на ползване по §4а ПЗР ЗСПЗЗ в право на собственост. Претендира се допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по въпросите: 1/длъжен ли е съдът в мотивите си да разгледа всички наведени от жалбоподателя доводи, аргументи и възражения, и да обоснове защо не ги приема за основателни; 2/ длъжен ли е съдът да обсъди събраните по делото доказателства в мотивите си и да посочи защо кредитира част от тях и по каква причина не дава доверие на другите; 3/ с какви доказателствени средства следва да се установява наличието на сграда в имот, предоставен за ползване, както и момента на построяването й, като предпоставка за придобиване правото на собственост по §4а ПЗР ЗСПЗЗ; допустимо ли е установяване на тези обстоятелства със свидетелски показания; 4/ към кой момент най-късно следва да бъде предоставено ползването на земята на основание ПМС № 4/1988г. и ПМС № 26/1987г. и да бъде заплатена стойността на земята по сметка на общината, за да възникне право на собственост по § 4а ПЗР ЗСПЗЗ; 5/ следва ли да се упражни косвен съдебен контрол от съда при релевирано възражение за нищожност на решението за възстановяване на собствеността от страна на ответник, който не е участвал в административното производство. Основанието по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК се поддържа спрямо първи, втори и пети въпрос, а това по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК спрямо трети и четвърти въпрос.

  В представения от ответника по жалбата Д. Д. писмен отговор се поддържа, че въззивното решение не следва да се допуска до касационен контрол. Претендират се разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

  Производството е по отрицателен установителен иск за собственост. Ищецът Д. Д. е придобил с договор за покупко-продажба от 2016г. от продавачите Т. и Л. М. правото на собственост върху ПИ № ..... с площ от 1 дка в м.“Д.“, в землището на [населено място]; посочено е в нотариалния акт, че имотът е образуван от имот № ..... по картата на землището. Продавачите са се легитимирали като собственици на продадения имот с нотариален акт за покупко-продажба от 2014г., с който Я. Ц. П. и Р. Ц. Н. продават на Т. М. 2/3 ид.ч. от възстановени по ЗСПЗЗ поземлени имоти, представляващи: 1/горска ливада с площ 4,990дка в м.“Дъбовец“, заснета като ПИ с №000355 по плана за земеразделяне, 2/дървопроизводителна площ, представляваща ПИ с №310003, с площ 4,458 дка в м.“Дъбовец“ по плана

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари