Определение №60107/28.07.2021 по дело №1097/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60107

  София, 28.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1097/2021 г.

  по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба, подадена от „Зеебургер-информатик” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, чрез процесуалния представител на дружеството адв. В. И.-И., срещу определение № 263941 от 26.02.2021 г. по ч.гр.д. № 14304/2020 г. на Софийски градски съд. С него е оставена без уважение жалба вх. № 306179 от 23.12.2020 г., подадена от „Зеебургер-информатик” ЕООД срещу определение от 06.11.2020 г. на съдия по вписванията при Софийски районен съд за отказ за заличаване на договорна ипотека по молба вх. № 38152 от 17.07.2020 г. В частната жалба са развити подробни оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт. Според жалбоподателя съдията по вписванията не е имал основание да вменява в задължение на молителя представянето на доказателства за вида и характера на извършената сделка за изменение на договорна ипотека, както и на вписания нотариален акт, тъй като съгласно чл. 22 ПВ, когато са изминали 10 години от датата на вписване на ипотеката, без то да е било подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства. На следващо място поддържа, че съдията по вписванията е следвало да извърши справка със съдържанието на нотариалния акт за изменение на договорна ипотека, вписан в службата по вписванията, при която би установил, че се касае за вписване на новация, но дори и това да не е така, във всички случаи се касае за самостоятелно вписване, съответно подлежащо и на отделно заличаване. Подробно обосновава тезата си, че в случая вписването е било по реда на чл. 17 ПВ и подлежи на заличаване по реда на чл. 22 ПВ, като проверката за основанието, на което е извършено вписването е било задължение на съдията по вписванията. Твърди и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, изразили се в незаконосъобразно разместване на доказателствената тежест в охранителното производство.

  Иска се обжалваното определение до бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 и 3 и чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  По делото е установено, че с молба вх. № 38152 от17.07.2020 г. "Зеебургер-информатик” ЕООД поискал заличаване на основание чл. 22 ПВ на нотариален акт за изменение на договорна ипотека, вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 39543/05.06.2008 г., акт 199, том 37/2008 г, поради изтичане на 10-годишния срок на действие. Към молбата са приложени копия от два нотариални акта, обективиращи договори за продажба, сключени съответно през 2005 г. и 2008 г. , и Постановление от 26.01.2016 г. за възлагане недвижими имоти на основание чл. 717 з ТЗ, легитимиращи молителя като собственик на имотите, върху които е вписана ипотеката.

  С определение № 928 от 17.07.2020 г. съдията по вписванията е постановил отказ да извърши заличаването поради това, че молбата не отговаря на изискванията за форма и няма предвиденото съдържание-искането на молителя не е удостоверено с нотариално заверен подпис по аргумент от чл. 3 ПВ.

  С определение № 263717 от 04.11.2020 г. по ч. гр. дело 10667/2020 г. на Софийски градски съд отказът на съдията по вписванията е отменен и преписката е върната на Служба по вписвания-София към Агенция по вписвания за извършване на исканото с молба с вх. рег. № 38152/17.07.2020 г. заличаване, в случай че са налице посочените в мотивите предпоставки за това.

  С определение от 06.11.2020 г. съдията по вписванията е отказал да извърши заличаването, като е посочил, че на посочения в молбата номер отговаря вписана поправка на договорна ипотека и това отбелязване не подлежи на заличаване. Не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари