Решение №60106/03.08.2021 по дело №1035/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №144/23.03.2021 по дело №1035/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли искът по чл. 422 ГПК, произтичащ от неизпълнение на договор за кредит, да бъде уважен за вноските с настъпил падеж към момента на формиране на СПН по спора, ако по делото се установи, че банката – кредитор не е обявила надлежно предсрочната изискуемост на кредита преди подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на девети юни през две хиляди двадесет и първа в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

При участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т. д. № 1035/2020 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

На основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК е допуснато касационно обжалване по жалбата на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД срещу решение № 157 от 17.02.2020 г. по в. т. д. № 1949/2019 г. на Окръжен съд – Варна.

С въззивното решение, след отмяна на решение № 4269 от 30.10.2019 г. по гр. д. № 18695/2018 г. по описа на Районен съд – Варна, е отхвърлен искът на касатора срещу П. К. П. от [населено място] с правно основание чл.422 ГПК, за да се приеме за установено между страните, че ответникът дължи на банката сумите, за които е издадена заповед № 5115/18.07.2014 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч. гр. д. № 9416/2014 г. на Районен съд – Варна, а именно: 9 881.98 лв. – главница по договор за потребителски кредит от 10.06.2013 г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението по чл.417 ГПК – 17.07.2014 г. до окончателното изплащане на задължението, редовна лихва в размер на 578.04 лв. за периода от 05.10.2013 г. до 09.06.2014 г., наказателна лихва в размер на 241.62 лв. за периода от 05.11.2013 г. до 16.07.2014 г.; и е уважен евентуалният иск за осъждане на ответника да заплати на банката същите суми, но със законна лихва върху главницата от 9 881.98 лв., течаща от момента на подаването на исковата молба – 11.12.2018 г., като в полза на ищеца са присъдени съдебно-деловодни разноски за исковото производство в размер на 2 582.30 лв., а за отхвърления главен иск банката е осъдена да заплати дължимата държавна такса в размер на 247.64 лв.

Касаторът поддържа, че така постановеното въззивно решение е неправилно – незаконосъобразно и необосновано. Оспорва на първо място решаващия извод на въззивния съд, че не е обявил надлежно предсрочната изискуемост на кредита, евентуално намира, че решението противоречи на ТР № 8/2017 г. от 02.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС, съгласно което е допустимо искът по чл.422 ал.1 ГПК да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, при условие, че предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като моментът, към който следва да се преценяват падежираните вноски, е датата на формиране на СПН /респективно моментът на приключване на съдебното дирене/. С тези доводи моли решението на Окръжен съд – Варна да бъде изцяло отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се уважи предявеният главен иск с правно основание чл.415 ГПК вр. чл.422 ГПК вр. чл.124 ал.1 ГПК.

Ответникът П. К. П., чрез назначения му особен представител, оспорва касационната жалба, по съображения в депозирания писмен отговор, възразява и срещу допустимостта на евентуалния иск.

За да се произнесе, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение съобрази следното:

Касационен въпрос

Правният въпрос, обусловил допускането на въззивното решение до касационна проверка, е следва ли искът по чл.422 ГПК, произтичащ от неизпълнение на договор за кредит, да бъде уважен за вноските с настъпил падеж към момента на формиране на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари