*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60105

  [населено място], 14.02.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  при участието на секретар Ина Андонова като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1185 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ВГ-1” ЕООД срещу решение № 24/16.01.2020 г. по в. т. д. № 710/2019 г. на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено решение № 631/08.07.2019 г. по т. д. № 802/2018 г. на Окръжен съд Варна за отхвърляне на предявените от касатора обективно съединени осъдителни искове срещу „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с правно основание чл. 79 ЗЗД, вр. чл. 31, ал. 5 Закон за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и чл. 86 ЗЗД за заплащане на сума в размер 62 929, 88 лв. – преференциална цена за изкупуване на произведена електрическа енергия през м. септември 2015 г. от възобновяем източник ВтЕЦ „ВГ-7“ [населено място] по договор № 88/05.05.2010 г., ведно със законната лихва, както и сума в размер на 15 876, 69 лв. - обезщетение за забавено плащане на главницата за период от 30.11.2015 г. до 30.05.2018 г.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за недопустимост, респ. неправилност на въззивното решение. Недопустимостта се мотивира с произнасяне на въззивния съд в отклонение от разрешението, дадено с ТР № 1/09.07.2019 г. по т. д. № 1/2017 г. на ОСГТК на ВКС. Излагат се съображения, че, предвид висящото производство по проверка за законосъобразност на решение № СП-5/28.03.2019 г. на Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/, което има преюдициално значение за разрешаване на гражданския спор, отказаното от въззивния съд спиране по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е довело до постановяване на недопустимо решение. Твърди се от жалбоподателя, че предвиденото от закона предварително изпълнение на решение № СП-5/28.03.2019 г. на КЕВР се явява без правно значение. Излагат се и съображения относно неправилно приложение на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ, вр. с § 17 ПЗР на ЗИДЗЕ, както и на цената за нетно специфично производство на електроенергия по т. 8 от решение № Ц-10/2011 г. на КЕВР. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари