Определение №60105/10.06.2021 по дело №1839/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60105

  гр. София, 10.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Донкова гр. д. № 1839 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.307, ал.1 ГПК.

  Образувано е по подадена на 08.08.2019 г. от Л. Р. А. молба за отмяна вх. № 1876 на решение по гр. д. № 496 от 2016 г. на Районен съд – Тервел, в частта, с която на основание чл.76 ЗН е обявена за относително недействителна спрямо ищците Ш. Ш., Е. Й., Д. Ш., У. М., В. М., С. С., К. С., И. С., С. А., Ф. М., Г. А., Ш. Х., Н. С., А. К., Ю. Д., С. М., извършеното с нотариален акт дарение № 181, н. д. № 272/23.09.1999 г., с което С. С., чрез пълномощника си Л. А., от една страна, като дарител, и от друга Л. А., като надарен, с която са дарени следните имоти в землището на [населено място]: нива от 19,999 дка, съставляваща имот № *, нива от 16,003 дка, съставляваща имот № *, нива с площ от 10 дка, имот № *, нива с площ от 7 дка, имот № *; сделката, извършена с нотариален акт № 27/22.01.2008 г. за покупко-продажба, с която Л. А., чрез пълномощника си С. К., от една страна като продавач, и С. К., като купувач, на нива от 16,003 дка, имот № *, сделката, извършена с нотариален акт № 82/04.09.2009 г. за покупко-продажба, с която Л. А. продава на Х. Х. нива от 19,999 дка , имот № * и нива от 7 дка, имот № *, сделката, извършена с нотариален акт № 28/22.01.2008 г. за покупко-продажба, с която Л. А. продава на К. О. нива от 10 дка, имот № *.

  Подадена е молба вх. № 260890/29.12.2020 г. за отмяна на разпореждане от 25.11.2019 г., с което въззивната жалба на молителя от 27.05.2019 г. срещу първоинстанционното решение, е върната като просрочена.

  Подадена е и молба вх. № 260891/29.12.2020 г. за отмяна на влязлото в сила решение по гр. д. № 515/2018 г. на Добричкия окръжен съд, с което е отменено първоинстанционното решение, в частта, с която са отхвърлени предявените срещу Л. А. искове за допускане на съдебна делба на имот № *, имот № * и имот № * в землището на [населено място], като вместо него е постановено ново по същество, с което е допуснато извършването на съдебна делба на описаните имоти между съделителите при посочени квоти. Решението е потвърдено в останалите обжалвани части за отхвърляне на исковете за делба.

  Поддържа се, че съдебните актове са постановени при нарушаване на правилата за призоваване, вследствие на което е бил лишен от възможност да участва в делото и да защити интересите си. Молителят сочи, че призоваването е извършено в нарушение на разпоредбата на чл.46 ГПК на лице, което не живее на неговия адрес. С молбата са представени писмени доказателства.

  Ответниците по молбата не са подали отговор на същата.

  При извършената проверка на допустимостта на молбата, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

  Молбата за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК, каквото се поддържа от молителя, следва да бъде подадена в тримесечен срок от узнаване на решението - чл.305, ал.1, т.5 ГПК. Този срок във всеки конкретен случай подлежи на доказване. В настоящата хипотеза са налице предпоставките на процесуалния закон за допускане на подадените молби срещу влезлите в сила решения до разглеждане. Съгласно първата от цитираните по-горе разпоредби основание за отмяна е налице, когато вследствие нарушаване на съдопроизводствените правила страната е била лишена от възможността да участва

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари