Определение №60105/28.07.2021 по дело №1521/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 396 ал. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Основание за прекратяване на съпружеската общност ли е налагането на възбрана върху имот, придобит през време на брака, за обезпечаване задължението на единия съпруг?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 1521/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК във вр. с чл. 396, ал.1 ГПК.

История на спора

С определение № 260436 от 23.02.2021 г. по в.гр.д. № 287/2021 г. на Бургаския окръжен съд, действащ като въззивна инстанция, е допуснато обезпечение на предявеният като евентуален от ЕТ „Генгер-Георги Георгиев-Тодор Георгиев” със седалище и адрес на управление [населено място] против М. С. А. иск по чл. 521, ал.1 ГПК за сумата общо 21 550 лв., представляваща равностойност на посочените в диспозитива на решението движими вещи-редосеялка марка K. GS 2.3 М, и сеялка марка M. ..6C TOP чрез налагане на възбрана върху следния недвижим имот: поземлен имот с площ 1 930 кв.м, образуващ УПИ ..........в кв. ......по плана на [населено място], заедно с построените в него сграда от 103 кв.м, работилница от 52 кв.м и гараж от 20 кв.м, при условие, че ЕТ „Генгер- Георги Георгиев- Тодор Георгиев” внесе гаранция в размер на 2 155 лв.

Против това определение са подадени частни жалби от М. С. А. и от съпругата му Д. К. А. чрез техния пълномощник адв. Я. С.. В частните жалби, които са с идентично съдържание, се поддържа на първо място оплакване за недопустимост на постановено определение, като се твърди, че молбата за налагане на обезпечение е подадена от лице без представителна власт, както и че същата не е отговаряла на изискванията за редовност, тъй като в нея не бил посочен искът, който се обезпечава и неговата цена. На следващо място се твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като въззивният съд не се е запознал с писмените доказателства, които опровергават собствеността на движимите вещи, като се твърди, че същите са собственост не на въззиваемия, а на трето лице. Поддържат също, че в случая няма обезпечителна нужда, тъй като делото пред първата инстанция е образувано през 2019 г. и ако ответникът по него М. С. е имал за цел да осуети изпълнението на едно бъдещо позитивно решение, е имал възможност да го направи. Считат определението за неправилно и поради това, че възбраненият имот е съпружеска имуществена общност на жалбоподателите и е недопустимо да се възбранява идеалната част на съпругата, тъй като тя не е страна по делото. На последно място изтъкват, че наложената обезпечителна мярка се явява неадекватна на обезпечителната нужда предвид цената на обезпечения иск и цената на възбранения имот.

Ответната страна ЕТ „Генгер-Георги Георгиев-Тодор Георгиев” не е взела становище по частните жалби.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Частните жалби са процесуално допустими. Подадени са в срока по чл. 396, ал.1 ГПК от лица, които са процесуално легитимирани да обжалват определението за допускане на обезпечението, съгласно разясненията, дадени в т.6 от ТР № 6 от 14.03.2014 г. по тълк.д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Разгледани по същество са неоснователни.

Обжалваното определение е постановено по време висящността на делото пред въззивната инстанция по молба на ищеца по гр.д. № 1296/2019 г. по описа на Районен съд Карнобат- ЕТ „Генгер-Георги Георгиев-Тодор Георгиев”. Той е предявил против М. С. А. иск с правно основание чл. 108 ЗС за ревандикация на индивидуализираните в исковата молба движими вещи- механична сеялка K. GS 2.3 М, и сеялка марка M. ........ 6C TOP, съединен при условията на евентуалност с иск по чл. 521, ал.2 ГПК за заплащане на тяхната равностойност, в случай, че вещите не се намират у длъжника или

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари