Определение №60104/10.06.2021 по дело №1666/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60104

  гр. София, 10.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 1666 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 295 от 05.02.2021г. по гр.д.№ 344/2020г. на Ямболски окръжен съд, с което след частична отмяна на решение № 195 от 29.04.2020г. по гр.д. № 3997/2019г. на Ямболски районен съд е постановено осъждане на Т. Б. В. на основание чл. 108 ЗС да предаде на И. Д. С. владението върху 1/3 ид.ч. от земеделски имоти в имоти в землището на [населено място], [община], а именно ПИ с идентификатор *** в местн. “Ж.-Д. ниви” с площ 31 295 кв.м., с начин на ползване - нива и ПИ с идентификатор *** в местн. “Г.” с площ 10 399 кв.м., с начин на ползване - нива. Първоинстанционното решение не е било обжалвано в частта, с която е признато правото на собственост на ищцата против ответника досежно 1/3 ид.ч. от посочените ниви.

  Касационната жалба е подадена от ответника Т. Б. В.. Претендира се допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 и 3 ГПК по правните въпроси: 1/ встъпва ли съсобственикът на недвижим имот като страна в наемно правоотношение, при изготвена и подписана декларация по §10, ал.1 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ /ДВ бр. 42/2018г./, с която се потвърждава сключения от друг съсобственик договор за наем; 2/ какво е правното действие на декларация, изготвена съобразно § 10, ал.1 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ, спрямо договори за наем, сключени преди приемане на посочената разпоредба, при условията на чл.4а и 4б ЗСПЗЗ; 3/ ако договорът за наем е вписан в имотния регистър, това означава ли, че приобретателят на имота е обвързан от неговия краен срок съгласно чл. 237, ал.1 ЗЗД или договорът за наем има сила за него за срок от три години съгласно чл. 229, ал.3 ЗЗД; 4/ противопоставим ли е сключеният договор за наем на земеделска земя на приобретателя на идеална част когато предходният собственик е потвърдил договора при уславията на § 10, ал.1 ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ; 5/ при предявен иск по чл. 108 ЗС от съсобственик, следва ли съдът да осъди другия съсобственик да предаде владението върху идеалната част, както и когато за имота има валидно сключен договор за наем.

  Ответницата по касационната жалба И. С. Д. в писмения си отговор оспорва жалбата, но не изразява конкретно становище по предпоставките за допускане на касационен контрол.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

  Производството е по иск за собственост на 1/3 ид.ч. от две ниви в землището на [населено място]. Предявен е и евентуален иск по чл. 26 ЗЗД за нищожност на клаузата относно срока в договор за наем от 01.10.2016г. като противоречаща на чл.229, ал.2 ЗЗД. Този иск не е разглеждан от въззивния съд поради уважаването на главния иск.

  Установено е, че правото на собственост върху двете ниви е възстановено на наследниците на И. Д. Г., починала 1983г., с решение № 2431 от 02.02.1998г. на ОСЗ- Община Тунджа. Наследници на И. Д. Г. са дъщеря К. Г. П., дъщеря Д. Г. Д. и син Д. Г. В.. Дъщерята Д. е починала през 1990 г. и е наследена от множество лица, сред които И. Т. С.; синът Д. е починал 1996г. и е наследен от децата си Г. Д. В. и Т. Д. Т.. На 01.07.2016г. е сключен договор за наем на двете ниви между И. Т. С., като наемодател и ответника Т. Б. В., като

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари