Определение №60103/17.06.2021 по дело №14/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  определение по гр.д.№ 14 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60103

  гр.София, 17.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ВАНЯ АТАНАСОВА

  като взе предвид докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 14 от 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.248 ГПК.

  Гр.д.№ 14 от 2021 г. на ВКС е образувано по касационна жалба на Д. П. Д. срещу решение № 4711 от 04.08.2020 г. по в.гр.д.№ 4517 от 2019 г. на Софийския градски съд, въззивно отделение, IV-Д състав, с което е потвърдено решение № 544326 от 23.11.2018 г. по гр.д.№ 30055 от 2017 г. на Софийския районен съд, 41 състав за отхвърляне на предявените от Д. П. Д. срещу Столична община, С. А. Б. и Р. К. К. искове по чл.124, ал.1 ГПК за признаване правото на собственост, придобито на основание давностно владение, върху следните недвижими имоти:

  1. имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-32 от 01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 282 кв.м., находящ се в [населено място], район „В.“, [улица]

  2. имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-32 от 01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 186 кв.м., находящ се в [населено място], район „В.“, [улица].

  С определение № 97 от 16.03.2021 г. Върховният касационен съд, ГК, състав на първо отделение се е произнесъл по тази жалба, като не е допуснал касационно обжалване на решението на Софийския градски съд и е осъдил касатора Д. Д. да заплати на ответника по жалбата Столична община разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото пред ВКС в размер на 450 лв.

  С молба вх.№ 3485 от 21.04.2021 г. останалите ответници по касационната жалба С. А. Б. и Р. К. К. са поискали да бъде допълнено определението на ВКС в частта за разноските, кото им се присъдят разноски за касационната инстанция в размер на 800 лв.

  Тази молба следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като е подадена след изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.248, ал.1 ГПК: определението на ВКС, чието допълване в частта за разноските се претендира, е постановено на 16.03.2021 г., а молбата за допълване на това определение в частта за разноските е подадена на 21.04.2021 г., след повече от 1 месец от постановяване на определението /едномесечният срок е изтекъл на 16.04.2021 г.- петък, работен ден/.

  Воден от горното, Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№ 3485 от 21.04.2021 г., подадена от С. А. Б. и Р. К. К., с искане за допълване на определение № 97 от 16.03.2021 г. по гр.д.№ 14 от 2021 г. на ВКС, ГК, първо г.о. в частта за разноските.

  Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари