Разпореждане №60102/09.11.2021 по дело №4454/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  Гр.С., 09.11.2021г.

  Съдията-докладчик по ч.гр.д. № 4454/2021г. по описа на Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд, Веселка Марева, установи следното:

  Подадена е от Й. К. С., чрез пълномощника адв. З., молба за отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот от 23.07.2014г. издадено по изп.д. № 12272/2012г. на ЧСИ № * Н. М.. Поддържаното основание за отмяна е по чл.303, ал.1, т.6 ГПК поради ненадлежно назначаване на особен представител на молителя в изпълнителното производство. Заедно с молбата за отмяна е подадена молба за обезпечаване. С нея се иска обезпечаване на молбата за отмяна чрез спиране на изпълнителното дело № 12272/2012г. на ЧСИ Н. М. и спиране на въвода на купувача в имота, находящ се в [населено място] на [улица]-104, ет.4, ап.10. Посочено е, че молителят няма правен интерес от спиране изпълнението на постановлението за възлагане, тъй като това няма да доведе до спиране на въвода. Според молителя гаранцията следва да бъде определена в размер на 3000 лв., които са достатъчни да покрият наем за шест месеца, в рамките на които ще се развие производството по отмяна.

  Така заявеното искане за обезпечение се нуждае от уточняване. Съгласно чл.309, ал.1, пр.2 във вр. с чл. 282, ал.2 ГПК на спиране подлежи изпълнението на обжалваното решение, респ. решението, чиято отмяна се иска. Налагане на други обезпечителни мерки в това производство не е предвидено. С оглед на това и доколкото предмет на отмяна в случая е влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот, то молителят следва да заяви дали иска спиране на изпълнението на този акт.

  На второ място, съгласно чл.282, ал.2, т.2 ГПК когато предмет на решението /респ. на друг акт, обект на отмяна/ са вещни права, то размерът на обезпечението, необходимо за спиране на изпълнението, се определя от обжалваемия интерес. Според указанията в Тълкувателно решение № 8/2012г. на ОСГК обжалваемият интерес съответства на цената на иска, заявена с исковата молба, определена съгласно чл.70, ал.1 ГПК. В случая е несъмнено, че постановлението за възлагане касае вещни права, а обжалваемият интерес е равен на цената на недвижимия имот, който е обект на публичната продан и на атакуваното постановление за възлагане. Видно от постановлението за възлагане, че апартаментът е възложен на Т. Д. Н.-З. за сумата 89100 лв. Тази сума представлява размера на дължимото обезпечение.

  Воден от горното съдът

  РАЗПОРЕДИ:

  УКАЗВА на молителя Й. К. С. в едноседмичен срок от съобщението да уточни дали иска спиране на изпълнението на атакуваното с молбата постановление за възлагане от 23.07.2014г. Ако отговорът е положителен е необходимо да представи доказателства за внасяне на обезпечение в размер на 89 100 лв. по специалната сметка на Върховния касационен съд във връзка с молбата за спиране на изпълнението на влязлото ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари