Разпореждане №60102/02.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60102

  гр. София, 02.11.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена проверка по преписка вх.№ 607396/01.11.2021г., констатира следното:

  Постъпила е молба за отмяна с вх. № 20211090/23.09.2021г. срещу решение № 101/19.03.2018г. по т.д.№ 60/2017г. на Окръжен съд -Смолян, потвърдено с решение № 238/30.07.2017г. по в.т.д.№ 314/2018г. на Апелативен съд –Пловдив, постановени по чл.124, ал.1 ГПК, с подател Я. З. К. от [населено място].

  Относно срокът по чл.305 ГПК се констатира следното:

  Молителят се позовава на чл.303, ал.1, т.1 и т.4 ГПК и съответно тримесечния срок по чл.305 ГПК започва да тече от деня, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство и от деня на влизане в сила на последното решение. Същевременно е постановено на основание чл.288 ГПК определение № 60371 от 22.06.2021г. по т.д.№ 2906/2018г. на 2ро т.о. на ВКС, с което не е допуснато до касационно разглеждане въззивното решение, с което е потвърдено първостепенното решение, чиято отмяна се цели.

  Молбата е подадена на 23.09.2020г.

  Молбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.306, ал.1 ГПК.

  Молбата отговаря на изискванията по чл.261 във връзка с чл.306, ал.1 ГПК – подадена е чрез адв.М. М. с пълномощно към молбата за отмяна.

  Молбата съдържа формално изложение на основанията за отмяна.

  Връчен е препис по чл.306, ал.3 ГПК.

  Постъпил е отговор от „Интернешънъл асет банк“ АД – [населено място] чрез юрк.Н. М. с пълномощно към отговора.

  Представен е документ от 06.10.2021г. за внесена държавна такса на основание чл.18, ал.1, предл.второ ТДТГПК в размер на 274,20 лв., постъпила по сметка на ВКС, след дадени указания с разпореждане на Окръжен съд -Смолян. Данъчната оценка на процесните имоти описани в НА Дв.вх. 548, акт № 29, том II, дело № 183/2017 на Служба по вписвания –Смолян е 54402,70 лв. и съответно дължимата държавна такса в размер на 2% от данъчната оценка е равна на 1088,05 лв. Необходимо е молителят да довнесе държавна такса в размер на 813,85 лв.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1 ГПК на съдиите [населено място], [населено място] и [населено място], участвали по т.д.№ 2906/2018г. на 2ро т.о. на ВКС.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната молба за отмяна не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх.№ 607396/01.11.2021г. на Окръжен съд -Смолян за представяне на платежен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари