*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  РЕШЕНИЕ

  № 60101

  София, 05.07.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  секретар Силвиана Шишкова,

  в открито заседание на 27.09.2021 г. разгледа докладваното от съдията Христакиев т. д. № 927 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 303 и сл. ГПК, образувано по молба на „Спа Лукс“ ЕООД за отмяна на влязло в сила решение на Бургаски районен съд.

  Ответникът – ищец в исковото производство – „Акватория“ ЕООД оспорва молбата.

  Въз основа на доказателствата по делото и доводите на страните съдът прие следното.

  Исковото производство е било образувано по предявени от ответника срещу молителя искове по чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86 ЗЗД за заплащане на цената на доставени стоки по договори за продажба по четири броя фактури, заедно с лихви за забава.

  Препис от исковата молба е бил връчен на молителя по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК след залепване на уведомление по чл. 47, ал. 1, след което производството се е развило без участието на молителя. С решение от 04.06.2020 г. съдът е уважил предявените искове, като е приел за доказани сключените между страните договори и извършените въз основа на тях доставки. Изводите си в тази насока е основал на представените от ответника и неоспорени от молителя фактури, подписани от представител на молителя с отбелязване, че стоката е получена. Решението е влязло в сила на 08.07.2020 г. като необжалвано след връчване по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК.

  Отмяна на решението се иска на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК с твърденията за новооткрити писмени доказателства – стоковите разписки, послужили като основание за издаване на процесните фактури, за които се твърди, че са били предоставени на управителя на дружеството-молител през м. януари 2021 г.

  От показанията на свид. П. се установява, че с процесните стокови разписки управителят на молителя се е снабдил през м. януари 2021 г. Предвид липсата на установени по делото обстоятелства, което да внасят съмнение в достоверността на показанията на свидетеля, респ. да установяват момент на узнаване, различен от твърдяния от молителя и установен от свидетеля, следва да се приеме, че с процесните писмени доказателства молителят се е снабдил през м. януари 2021 г., респ. че с подаването ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари