Решение №60101/27.07.2021 по дело №347/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60101

  София, 27.07.2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в открито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  при участието на секретаря Александра Ковачева

  като изслуша докладваното от съдията Е. Стайков т.д. № 347/2021г. по описа на ВКС, ТК, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е образувано е по искова молба на „Драгоево“ ЕООД за отмяна на основание чл.47, ал.1, т.6, предл.2 ЗМТА на арбитражно решение, постановено на 21.10.2020г. по в.а.д.№40/2014г. на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата ( по-долу - АС при БТПП).

  В исковата молба се поддържа, че образуването на арбитражния състав по в.а.д.№40/2014г. на АС при БТПП е извършено в противоречие с разпоредбите на ЗМТА, което обуславя отмяна на постановеното от него арбитражно решение на основание чл.47, ал.1, т.6 предл.2 ЗМТА. Сочи се, че на 21.05.2020г. – преди постановяване на арбитражното решение, ищецът в настоящото производство „Драгоево“ ЕООД е подал в СГС искова молба по ЗОДОВ против Българската търговско-промишлена палата за обезщетение за вреди, резултат от извършени процесуални нарушения от различни състави на АС при БТПП. Твърди се, че направеното в тази връзка от „Драгоево“ ЕООД искане за отвод на всички арбитри от АС при БТПП не е било уважено от арбитражния състав в съдебно заседание на 22.06.2020г. Излагат се доводи в подкрепа на тезата на ищеца, че арбитрите – членове на Решаващия орган по в.а.д.№40/2014г. на АС при БТПП, са били длъжни да се отведат с оглед спазването на основополагащия принцип за правото на страната на справедлив и безпристрастен съд. Отделно наличието на отменителното основание по чл.47, ал.1, т.6 ЗМТА се обосновава с твърдението, че един от членовете на арбитражния състав, а именно - арбитър П. Г., е пропуснала да отрази в декларацията си за безпристрастност и независимост, че е била председател на Решаващия орган по в.а.д.№87/2012г. на АС при БТПП, водено между същите страни. В тази връзка и с оглед участието на арбитър П. Г. в общо четири арбитражни дела между същите страни, е направено позоваване на ограниченията в правилата в Ръководството на международната асоциация на юристите (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration) за общите стандарти относно безпристрастността, независимостта и разкриването на информация от арбитрите. Сочи се, че извод за липсата на безпристрастност на арбитър П. Г. следва и от факта, че като член на арбитражен състав, тя е подписала без особено мнение решение по в.а.д. №143/2015г. на АС при БТПП, чиито диспозитив е в противоположен смисъл с този на решението, постановено с нейно участие по в.а.д.№87/2012г. на АС при БТПП.

  В отговора на исковата молба ответното дружество „Евтотур – Т“ ЕООД оспорва предявения иск с твърдението, че не е налице поддържаното от ищеца отменително основание. Сочи се, че доводите в исковата молба не са относими към основанията за отмяна на арбитражните решения, регламентирани изчерпателно в чл.47, ал.1 ЗМТА, тъй като при образуването на втория арбитражен състав по делото е била следвана процедурата, разписана в Правилника на АС при БТПП. Неоснователността на иска е аргументирана и със следните твърдения: 1.), че „Драгоево“ ЕООД не е поискало отвод на арбитрите в срока и по реда на чл.18, ал.1 от Правилника на АС при БТПП; 2.) че поддържаното основание за отвод на арбитрите поради заведеното дело в СГС против БТПП е недопустимо и 3.) че участието на арбитър в повече от едно водено между същите страни арбитражни производства не е фактор, илюстриращ неговата заинтересованост по делата.

  В проведеното открито съдебно заседание на 09.06.2021г. пълномощникът на ищеца „Драгоево“ ЕООД поддържа иска по изложените в исковата молба съображения. Акцентира върху липсата на безпристрастност на арбитър Г. с оглед участието й в арбитражни състави, постановили диаметрално противоположни решения по идентични спорове между същите страни. Пълномощникът на ответника „Евтотур – Т“ ЕООД поддържа възраженията в отговора на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари