Определение №60101/12.07.2021 по дело №1799/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60101

  София, 12.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова ч. гр. д. № 1799/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба, подадена от Е. С. Н. чрез адв. Д. К., срещу определение № 3077/30.09.2020 г. по в. ч. гр. д. № 2774/2020 г. на Варненския окръжен съд за оставяне без уважение на частната жалба срещу определение № 9740/03.08.2020 г. по гр. д. № 2128/2016 г. на Варненския районен съд, с което по реда на чл. 248 ГПК е оставена без уважение молбата на жалбоподателката за изменение на постановеното по делото решение № 2296/12.06.2020 г. в частта за разноските чрез отмяна на държавната такса в размер на 5 248 лева, за която е осъдена.

  В жалбата се поддържа оплакване за неправилност на атакуваното определение поради допуснати от въззивния съд нарушения на процесуалния закон, изразяващи се в необсъждане и несъобразяване с изложените от страната доводи и се иска неговата отмяна.

  В изложението на основанията за допускане на касационно се поставят следните два въпроса: 1. Следва ли участник в производство по делба да заплаща държавна такса върху дела, който му е отреден, при положение, че този дял съвпада напълно със собствеността, която даденото лице е притежавало преди да влезе в производството по делба; 2. Следва ли лице, което успешно е провело защитата си срещу искова претенция, насочена към негов имот, да заплаща държавна такса за поставяне в дял, след като е спечелило процеса. В жалбата е поставен въпросът: защо лице, което е спечелило исковото производство, дължи разноски, при положение, че е въведено в това производство принудително, т. е. по волята и желанието на друго лице, чиито претенции са изцяло отхвърлени от съда.

  От Й. Г. А., един от ответниците по жалбата, чрез адв. Д. Е., е постъпил писмен отговор, с който се оспорва нейната основателност; ответницата П. С. Н. не е подала отговор.

  Жалбата е подадена в срок, от страна по делото с правен интерес от обжалването, срещу подлежащ на касационно обжалване съгласно чл. 248, ал. 3 ГПК въззивен съдебен акт, така допустима.

  Относно наличието на предпоставки за достъп до касационен инстанционен контрол върху обжалваното определение, настоящият състав на ВКС, I-во г. о., намира следното:

  Първоинстанционното производство, във връзка с което по реда на чл. 248 ГПК е постановено обжалваното определение на въззивен съд, е по иск за делба на съсобствен недвижим имот, предявен от Й. Г. А.. Делбата е допусната между Й. Г. А., П. С. Н. и Е. С. Н. при квоти съответно за първите двама по 1/4 ид. ч. и за последната - 1/2 ид. ч. Пазарната стойност на имота е 262 400 лева.

  С решение № 2296/12.06.2020 г. по гр. д. № 2128/2016 г. на Варненския районен съд е постановено имотът като неподеляем да бъде изнесен на публична продан и всеки един от съделителите е осъден, съобразно дела си, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт дължимата на основание чл. 355, изр. 1 ГПК вр. чл. 8, предл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /ТДТССГПК/ държавна такса. В частност жалбоподателката Е. Н. е осъдена да заплати държавна такса в размер на 5 248 лева.

  По реда на чл. 248 ГПК Е. Н. е поискала от районния съд да измени решението си в частта за разноските, като се заличи задължението ѝ да заплати държавна такса, тъй като не дължи такава- твърдението на ищеца, че не е собственица на това, за което има надлежен нотариален акт,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари