Определение №60100/08.06.2021 по дело №4066/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60100

  гр. София, 08.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ : ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Първанова гр.д.№ 4066/2020г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба на „Рим Груп“ ООД, със седалище гр. София, чрез пълномощника адвокат Д. Х. и на „Хемус Хотелс Холдинг“ АД, със седалище гр. София, чрез пълномощника адвокат К. С., за отмяна на влязло в сила решение № 12/2020 г. по гр.д. № 1873/2019г. на ВКС, ІІ г.о, с което е потвърдено въззивно решение №170/2019г. по гр.д.№ 3836/2018г. на Софийски апелативен съд.

  „Рим Груп“ ООД иска да бъде отменено влязлото в сила решение на основание чл.304 ГПК, „Хемус Хотелс Холдинг“ АД – на основание чл.303, ал.1,т.1 ГПК.

  Първият молител твърди, че с атакуваните решения е разпоредено събаряне на сграда с идентификатор **** /по сега действащата КККР заснета като сграда с идентификатор ****/, със застроена площ 204 кв.м., а молителят притежава право на собственост върху обособена част от сградата, която е заснета като самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** със застроена площ 85 кв.м. с предназначение – заведение за обществено хранене. С влезлите в сила решения са уважени предявените искове за собственост и е разпоредено премахване на сградата като по този начин се засягат правата и законните интереси на дружеството, тъй като сградата е изградена като монолитна масивна конструкция в режим на ЕС.Към момента на предявяване на иска е налице съсобственост върху всички общи части на сградата между „Рим Груп“ ООД и „Хемус Хотелс Холдинг“ АД и индивидуална собственост върху самостоятелните обекти на собственост в сградата.Премахването само на част от сградата - собственост на „Хемус Хотелс Холдинг“ АД е невъзможно.“Рим Груп“ ООД е следвало да участва по делото като главна страна, поради неделимост на спорното право. Като не е конституирано като страна в процеса, правото му на защита не е надлежно упражнено.Представя договор от 10.01.2000г., сключен между Министъра на икономиката и „Гранд – Попиванов и Уулуърт“ ООД по чл.33, вр.чл.30 ЗППДОбП/отм./ за продажба на „ремонтна работилница“ – обособена част от „Туристимпекс – Торгокомплект“ ЕАД, представляваща част от монолитна сграда- „трафопост“ с площ 85 кв.м., схема № 41875/26.06.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** и съдебни решения за регистрация и вписване на промени в търговски регистър.

  „Хемус Хотелс Холдинг“ АД твърди наличие на основанието по чл.303, ал.1,т.1 ГПК. Сочи, че му е връчено постановление на Специализирана прокуратура на РБ от 18.05.2020г., с което е отказано да се образува досъдебно производство по пр.пр.№ №2004/2019г. От мотивите на постановлението се установява, че АДС № 1985/25.09.1962г., послужил за формиране правните изводи в атакуваното решение, не се съхранява в оригинал в Областна администрация на София, а като заверено копие. Ищцата е представила по делото копие на този АДС със заверка „вярно с оригинала“ и печат на Областен управител на област София, каквато заверка няма как да е направена. Следователно заверката е неистинска. Това обстоятелство не било известно на молителя при разглеждане делото пред инстанциите.

  В срока по чл. 306 ал. 3 ГПК ответниците по молбата „Кристал Корпорейшън“ ЕООД, гр. София, и К. С. Д.,гр.София, са подали писмен отговор, в който изразяват становище за нейната неоснователност.

  С атакуваното решение е признато за установено по отношение на „Хемус Хотелс Холдинг“ АД, че К. С. Д. е собственик на основание реституция по чл.1, ал.1 ЗВСОНИ и наследствено правоприемство на част от недвижим имот, означена с букви * на скицата към СТЕ, която съставлява реална част от имот с идентификатор ***, и ответникът е осъден да предаде на ищцата владението на така описания имот, както и да премахне сградите в същия с посочени идентификатори и площи, съответно : №**** - 10 кв.м., №**** - 204 кв.м., №**** - 294

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари