Разпореждане №60100/08.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60100

  гр. София, 08.11.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607521 от 04.11.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – І поток.

  Частна касационна жалба вх. № 5529 от 01.09.2021 г. срещу Определение № 858 от 04.08.2021 г. постановено по в.ч.гр.д. № 1249/2021 г. по описа на ОС - Бургас, с което е потвърдено Определение № 18 от 26.01.2021 г. по гр.д. № 785/2020 г. по описа на РС – Несебър, с което производството по делото е прекратено тъй като исковата молба е депозирана след срока по чл. 40, ал. 2 ЗУЕС, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното въззивно определение е връчен на касаторa на 25.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;

  4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – не са изпълнени указанията обективирани в Разапореждане № 925/07.09.2021 г. по в.ч.гр.д. № 1249/2021 г. по описа на ОС - Бургас;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК – към частната касационна жалба, след указания;

  6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК - в размер на 15 лв., след указания;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – депозиран е отговор.

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: към частната касационна жалба на основание чл. 284, ал. 3 , т. 1 ГПК да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, препис от което да се връчи на насрещната страна.

  По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Бургас за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари