Определение №60100/12.07.2021 по дело №1745/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Кой е пасивно легитимиран да отговаря по заведен ревандикационен иск за имот, който се владее от държавата чрез другиго в хипотезата на чл. 14 ЗДС, във вр. с чл. 15, ал. 2 ЗДС, във вр. с чл. 31, ал. 2 ГПК?

Кой е пасивно легитимиран да отговаря по заведен иск по чл. 59 ЗЗД, когато е съединен с иск по чл. 108 ЗС?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 07 юли две хиляди деветнадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА ч. гр.дело № 1745 /2021 година

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

История на спора

Постъпила е частна касационна жалба, подадена от М. Е. П., чрез адвокат Р. К. против определение № 263465/26.02.2021 г. по гр.д.№ 7353/2020 г. на СГС, в частта, с която е оставена без уважение подадената от него частна жалба против определение от 16.06.2020 г. по гр.д.№ 73479/2019 г. на СРС за връщане изцяло на подадената искова молба против Държавата, чрез МРРБ и за връщане на исковата молба по иска по чл. 59 ЗЗД срещу МОН.

В частната касационната жалба се прави оплакване за неправилно приложение на процесуалните правила – чл. 31, ал.2 ГПК и чл. 26, ал.4 ГПК и на материалния закон - чл. 14 ЗДС и чл. 15 ЗДС. Оплакванията са свързани с това, че съдът не е възприел тезата на касатора, че когато исковете са предявени срещу държавно училище и то фактически е завладяла съседен на държания терен, е необходимо в производството да участва и държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно изричната норма на чл. 31, ал.2 ГПК, а тъй като това е въпрос не на пасивна процесуална легитимация, а на представителство, съдът следва да определи кой да представя държавата, включително и по иска по чл. 59 ЗЗД, като и по двата иска следва да се съобрази нормата на чл. 26, ал.4 ГПК.

В изложението на основанията по чл. 274, ал.4 ГПК във вр. с чл. 280, ал.1 и 2 ГПК се твърди противоречие на въззивното определение с практиката на ВКС по следните четири въпроса: 1. кой е пасивно легитимиран да отговаря по заведен ревандикационен иск за имот, който се владее от държавата чрез другиго в хипотезата на чл. 14 ЗДС, във вр. с чл. 15, ал.2 ЗДС, във вр. с чл. 31, ал.2 ГПК; 2. Простират ли се спрямо държавата пределите на силата на пресъдено нещо по ревандикационен иск, решен с процесуалното участие само на процесуален субституент – учреждението, чрез което държавата упражнява фактическа власт, респективно преклудират ли се правопогасяващите, правопрекратяващите и правопроменящите възражения на държавата досежно имота, предмет на спора; 3.дължи ли съдът произнасяне с отделен установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищеца при предявен ревандикационен иск с правно основание чл. 108 ЗС.

Наведено е основанието чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса: кой е пасивно легитимиран да отговаря по заведен иск по чл. 59 ЗЗД в случай, че дължавата ползва без основание чужд имот, който е съседен на имот – публична държавна собственост и последният е предоставен за управление на държавно специализирано обслужващо звено.

Твърди се и очевидна неправилност предвид неспазване на нормите на чл. 31, ал.2 ГПК и неприлагане на разпоредбата на чл. 26, ал.4 ГПК.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:

Частната жалба изхожда от процесуално легитимирана страна и е постъпила в срок, отговаря на изискванията за съдържание по чл. 275, ал.2 ГПК във вр. с чл. 260 от ГПК, поради което съдът я преценява като допустима

Ищецът твърди, че е собственик на ПИ с идентификатор .... с площ 350 кв.м. на основание наследяване и реституция по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари