Решение №60100/05.08.2021 по дело №1423/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №176/31.03.2021 по дело №1423/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

След настъпване на правните последици от прекратяване с обратна сила на договор за продажба на вземане, могат ли тези правни последици да бъдат заличени по-късно от страните с последващо споразумение?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публичното съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Ефремова

ЧЛЕНОВЕ:
Бонка Йонкова, Евгений Стайков

при секретаря Александра Ковачева изслуша докладваното от съдия Евгений Стайков т.д.№1423/2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от синдика на „Телиш“ АД (в несъстоятелност) – адвокат Е. Т., срещу решение №588 от 06.03.2020г., постановено по в.т.д.№4733/2019г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 с-в, с което (след отмяна на решение №983/28.05.2019г. по т.д.№379/2018г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-9 състав), е отхвърлен предявения от „Телиш“ АД (н.) иск с правно основание чл. 694, ал. 1, т. 2 ТЗ за признаване за установено, че в полза на ответника В. И. С. не съществува вземане към „Телиш“ АД (н.) за сумата от 2 518 617лв., представляваща продажна цена по договор за продажба на вземане от 24.10.2014г., което вземане е включено в списъка на приетите вземания с определение от 12.02.2018г. по т.д. №7340/2015г. на СГС, ТО, VІ-17 състав.

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Твърди се, че в нарушение на практиката на ВКС, въззивният състав неправилно е приел, че договорът за цесия от 24.10.2014г. е продължил своето действие след сключеното на 19.06.2015г. споразумение, независимо че действието на договора вече е било прекратено на основание чл.25 ЗЗД с обратна сила поради сбъдването на уговорените между страните в допълнителното споразумение от 05.11.2014г. прекратителни условия. Оспорва се извода на съда, че с оглед свободата на договаряне, прокламирана в чл.9 ЗЗД, страните могат да се откажат от прекратяване действието на договора. Излагат се доводи, че със споразумение, последващо прекратяването на договора, не може да се валидира преустановената вече правна връзка между страните, което обуславя липсата на задължение на ищеца към ответника, произтичащо от прекратения договор за цесия. Претендира се отмяна на въззивното решение и уважаване на предявения иск с правно основание чл. 694, ал. 1, т. 2 ТЗ.

В срока по чл.287, ал.1 ГПК е депозиран писмен отговор на касационната жалба от В. И. С.. Извън съображенията за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение, в отговора се поддържа, че касационната жалба е неоснователна като се акцентира върху валидността на споразумението от 19.06.2015г. с оглед свободата на договаряне по чл.9 ЗЗД и възможността на страните по чл.20а, ал.2 ЗЗД да изменят, прекратяват, развалят или отменят договори по взаимно съгласие. Сочи се, че изявленията в споразумението от 19.06.2015г. по несъмнен начин потвърждават взаимно изразената волята на страните за отмяна на предходното споразумение от 16.06.2015г. и съгласие, че уговорките в договора за цесия продължават да ги обвързват със задължителна сила. Претендират се разноски за касационното производство.

Касационен въпрос

С определение №176/31.03.2021г., постановено по реда на чл.288 ГПК по настоящото дело, касационният състав е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1 т.1 ГПК във връзка със следния поставен от касатора въпрос, обусловил решаващия извод на съда за отхвърляне на предявения иск, а именно: „След настъпване на правните последици от прекратяване с обратна сила на договор за продажба на вземане, могат ли тези правни последици да бъдат заличени по-късно от страните с последващо споразумение?“.

В проведеното на 09.06.2021г. открито съдебно заседание не се явява синдика на „Телиш“ АД (н.). Пълномощникът на ответника по касация В. И. С. - адвокат С. А., оспорва касационната жалба като поддържа, че към датата на извършеното изявление за прихващане, цесията е била валидна и прихващането е породило своя правен ефект. Твърди, че уговореното

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари