Разпореждане №60099/22.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60099/22.11.2021

  гр. София, 19.11.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 607962/17.11.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна жалба с вх. № 2986/21.09.2021 г. по вх.рег. на Апелативен съд Варна срещу Определение № 280 от 08.09.2021 г. по в.т.д. № 494/2021 г. на Апелативен съд Варна с подател Агенция по вписванията, [населено място].

  При проверка на редовността на жалбата се констатира, че липсва обжалваният съдебен акт. По делото е приложено неподписано от съдебния състав копие, върху което е отразено, че това е препис от съдебен акт в електронна форма. Копието е заверено, но не са посочени трите имена и длъжността на заверителя. В делото е приложено и копие на решение № 244 от 26.07.2021 г. по т.д. № 444/2021 г. на Окръжен съд Варна, което също е неподписано от съдебния състав.

  В изпратените на ВКС първоинстанционно и въззивно дела са приложени оригиналите на частните жалби с вх. № 15310/30.07.2021 г. по вх. рег. на Окръжен съд Варна и с вх. № 2986/21.09.2021 г. по вх.рег. на Апелативен съд Врана, връчените съобщения и съпроводителните писма, както и подписани и подпечатани протоколи за разпределение.

  От приложените копия на съдебни актове може да се предположи, че същите са създадени в ЕИСС като електронни документи, които не могат да бъдат проверени от ВКС. Съгласно чл. 102а, ал. 4 ГПК издаден в електронна форма акт на съда може да се възпроизвежда на хартиен носител и същият ще има значение на официален препис, ако е заверен от служител, овластен от ръководителя на съответния съд. В случая актовете на Окръжен съд Варна и на Апелативен съд Варна не са заверени като официални преписи и в изпратеното дело липсват оригинални съдебни актове по смисъла на чл. 235, ал. 4 и чл. 236, ал. 3 ГПК, поради което преписката следва да се върне на Апелативен съд Варна. Преди изпращане на преписката на ВКС към същата следва да се приложат актовете на Окръжен съд Варна и на Апелативен съд Варна със саморъчните подписи на съдебните състави или официално заверени копия от електронните документи, които да съдържат печат на съда и подпис на съдебен служител, направил заверката с посочване на трите му имена и длъжността.

  По тези съображения председателят на II т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА на Апелативен съд Варна регистрирана преписка с вх. № 607962/17.11.2021 г. за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на разпореждането.

  След изпълнение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари