Определение №60099/12.07.2021 по дело №1810/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали неизпълнението на дадени по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК неясни, неизчерпателни или неточни указания е основание за прилагане на чл. 129 ГПК, ал. 3 или ал. 4?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 1810/2021 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на С. Д. Х. и Ц. Д. Х., подадена чрез адв. Е. Д. М., против определение № 260349 от 10. 02. 2021 г. по в. ч. гр. д. № 3168/2020 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено протоколно определение от 14. 10. 2020 г. по гр. д. № 686/2018 г. на РС – Карлово, с което е прекратено производството по делото в частта по предявения от С. Д. Х. и Ц. Д. Х., ответници по първоначалния иск, срещу ищците по първоначалния иск В. Г. М. и Ц. Г. М. инцидентен установителен иск по чл. 212 ГПК, за признаване за установено по отношение на В. Г. М. и Ц. Г. М., че С. Д. Х. и Ц. Д. Х. са собственици на 18 бр. земеделски имоти.

Излагат се съображения за незаконосъобразност на определението, тъй като въззивният съд не е съобразил, че дадените от първоинстанционния съд указания за представяне на данъчни оценки и за внасяне на дължимата по инцидентния установителен иск държавна такса в размер на 4 % върху данъчните оценки на имотите са неясни - с предявяване на инцидентния установителен иск е представена вносна бележка за внесена държавна такса от 68, 82 лв., определена по преценка на ищците, и съдът не е посочил пълния дължим размер на държавната такса, а данъчни оценки за процесните имоти са представени от ищците по първоначалния иск.

Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното определение на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, по поставени процесуалноправни въпроси, отмяната му и връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения инцидентен установителен иск.

Подаден е писмен отговор от ответника по касационната жалба В. Г. М., приподписан от адв. Р. И., с който е изразено становище за законосъобразност на въззивното определение и липса на основания по чл. 280 ГПК за допускането му до касационно обжалване.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, прие следното:

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, съответства на изискванията на чл. 260 ГПК - чл. 261, вр. чл. 275, ал. 2 ГПК, поради което е допустима.

Касационен въпрос

Налице е основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане до касационен контрол на въззивното определение по поставения от жалбоподателите въпрос дали неизпълнението на дадени по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК неясни, неизчерпателни или неточни указания е основание за прилагане на чл. 129 ГПК, ал. 3 или ал. 4.

Мотиви

Въпросът е разрешен в противоречие с практиката на ВКС, според която определението по чл. 129 ГПК, ал. 3 и ал. 4 следва да се разглежда във функционална връзка и обусловеност с определението по чл. 129, ал. 2 ГПК, с което исковата молба е оставена без движение и са дадени указания за отстраняване на нередовността й. Допуснатите нарушения в определението на съда по чл. 129, ал. 2 ГПК рефлектират и върху определението по чл. 129 ГПК, ал. 3 или ал. 4, за връщане на исковата молба или за прекратяване на производството по делото. Указанията на съда, дадени по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК, следва да са ясни, точни и подробни, за да бъдат изпълнени от ищцовата страна така, както изисква законът. Неизпълнението на неправилни или неясни

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари