Определение №60098/12.07.2021 по дело №1665/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60098

  София, 12.07.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдия Ваня Атанасова ч.гр.д. № 1665/2021 година.

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по подадена от „Требиен мениджмънт“ ЕООД, чрез адв. И. Д., частна жалба срещу определение № 120 от 17. 03. 2021 г. по в. ч. гр. д. № 89/2021 г. на ОС – Габрово, 2 с-в, с което е потвърдено определение № 2 от 12. 02. 2021 г. на съдия по вписванията при Районен съд – Габрово, с което е отказано поисканото от дружеството заличаване на възбрана върху недвижим имот – двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], с площ от 224 кв.м., с адрес [населено място], [улица], наложена с обезпечителна заповед от 02.06.2020г., издадена въз основа на определение по търговско дело № 35/2020 г. на ОС - Габрово.

  Излагат се съображения за неправилност на определението, поради постановяването му при несъобразяване с разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. „в“ от Правилника за вписванията – възбраната е вписана, въпреки в отправеното от частния съдебен изпълнител искане имотът да не е бил описан с всички необходими за идентифицирането му белези – вид на имота, местонахождение, номер на имота, площ и граници. Поземлените имоти, сградите и частите от сгради следва да се индивидуализират и с граници с цел избягване съмнения за действието на извършеното вписване. В случая, молителят не е индивидуализирал нито една граница на имота, поради което съдията по вписванията е бил длъжен да откаже вписване на възбраната, без да може да дава указания за нередовността на молбата.

  Иска се допускане до касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, пр. 3 ГПК.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  По делото се съдържат данни, че процесният имот е бил прехвърлен от „Стойгрупс“ ООД на частния жалбоподател „Требиен мениджмънт“ ЕООД с нотариален акт № .... г., вписан на същата дата. Въз основа на обезпечителна заповед от 02.06.2020г., издадена на основание определение по търговско дело № 35/2020 г. на ОС – Габрово, е направено искане вх. № 1130/16. 06. 2020 г. от ЧСИ И. И. до Служба по вписванията при РС – Габрово за вписване на възбраната, в което имотът е индивидуализиран като двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], с площ от 224 кв.м., с адрес [населено място], [улица]. Възбраната е била вписана на 16. 06. 2020 г., по партидата на „Стройгрупс“ ООД. На 12. 02. 2021 г. е отправено искане от „Требиен мениджмънт“ ЕООД до съдията по вписванията за заличаване на възбраната, тъй като вписването й е било извършено по партидата на новия собственик „Требиен мениджмънт“ ЕООД, а не по партидата на длъжника „Стройгрупс“, както и по съображения, че прехвърлянето на имота от длъжника на „Требиен мениджмънт“ ЕООД е противопоставимо на взискателя „Велттед инвест“ ООД, тъй като предхожда вписването на възбраната.

  За да потвърди определението на съдията по вписванията, с което е отказано поисканото от молителя заличаване на възбрана върху описания имот, съставът на окръжния съд е приел за неоснователен доводът на дружеството – частен жалбоподател за незаконосъобразност на вписването на възбраната, тъй като към вписването й имотът вече не е бил собственост на длъжника. В тази връзка е прието, че проверката, която съдията по вписванията извършва е регламентирана в чл. 32а и чл. 32 б от Правилника за вписванията, като извън предмета на същата е принадлежността на имота, върху който е наложена възбраната. Посочено е, че съгласно разясненията, дадени с ТР № 6/14. 03. 2014 г. по т.д. № 6/2013 г. на ВКС, принадлежността на имуществото предмет на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари