Разпореждане №60097/27.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60097

  гр. София, 27.10. 2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА – Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх. № 607143/25.10.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 14959 от 26.08.2021 г. по вх. рег. на Софийски апелативен съд срещу Решение № 450 от 13.07.2021 г. по в.т.д. № 229/2021 г. по описа на Софийски апелативен съд, с подател Национална здравноосигурителна каса, [населено място].

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл. 283 ГПК тече от 16.08.2021 г., датата на връчване на съобщението с приложен препис от подлежащия на обжалване съдебен акт.

  Жалбата е подадена на 25.08.2021 г. (товарителница) – в срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и ал. 2 ГПК.

  Подписана е от юрк. М. В. П..

  Представено е редовно пълномощно по чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК, приложено към касационната жалба.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Връчен е препис от жалбата по чл. 284, ал. 3, т. 2 ГПК.

  Не е постъпил отговор от „Многопрофилна болница за активно лечение „Р. А.“ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], представлявано от д-р А. В. М..

  Не е представен платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на I т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. на ВКС № 607143/25.10.2021 г. на Софийски апелативен съд, който да укаже на касатора Национална здравноосигурителна каса да представи преводно нареждане, което да установява платена по сметката на ВКС за държавни такси – IBAN: BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01, държавна такса в размер на 30 лв. на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като в основанието за извършеното плащане следва изрично да се посочат номерът на обжалвания акт и делото, по което е постановен.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I T.O.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари