Разпореждане №60096/11.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60096

  гр. София, 11.10.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606532 от 07.10.2021 г., изпратено по гр.д. № 3798/2001 г. на Русенски районен съд, констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК – I поток.

  Молба вх. № 264281/16.02.2021 г., уточнена с молба вх. № 3599/12.03.2021 г. и молба вх. № 274248/29.07.2021 г., за отмяна на влязло в сила решение № 413/17.06.2003 г. по в. гр. д. № 378/2003 г. на Русенски окръжен съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ молбата за отмяна е подадена лично;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – жалбоподателят е частично освободен от задължение за внасяне на държавна такса с определение № 486/08.07.2021 г. по ч.гр.д. № 427/2021 г. на Русенски окръжен съд; сумата от 100 лв. е внесена по сметка на Русенски районен съд поради неправилни указания на администриращия съд;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за даване на указания на молителя за внасяне на държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на ВКС.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Русенски районен съд за даване на указания на молителя за внасяне на държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на ВКС.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари