Определение №60096/09.07.2021 по дело №361/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60096

  София, 09.07.2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осми юли през две хиляди двадесет и първа, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  частно гражданско дело № 361 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение №21, постановено на 12.02.2021г. по настоящето дело не е допуснато касационно обжалване на определение №1876/16.08.2020г. по в.ч.гр.д.№2218/2020г. по описа на Софийския апелативен съд, търговско отделение, 13 състав, потвърждаващо определение №4081 от 24.02.2020г. на СГС, I г.о., I-18 състав, постановено по гр.д.№16363/2018г., с което е прекратено производството по предявените искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК като недопустимо.

  Срещу така постановеното определение е постъпила частна жалба от И. Л. Б. чрез процесуалния ѝ представител адв.Г. Г. М. от САК, до петчленен състав на ВКС, с искане определението да бъде отменено като неправилно и делото бъде върнато на СГС с произтичащите от отмяната последици.

  Така подадената частната жалба е недопустима и следва да бъде върната като съображенията за това са следните:

  Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1 ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби само когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото или когато това е изрично посочено в закона. Определенията, които не са преграждащи по смисъла на тази разпоредба или за които възможността за обжалване не е изрично предвидена, не подлежат на обжалване, вкл. когато са постановени от тричленен състав на ВКС и съдът не разполага с правомощия да осъществява контрол върху правилността на такива съдебни актове.

  Както е предвидено в чл.274, ал.2 ГПК, определенията, постановени от състав на ВКС, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд само когато преграждат по-нататъшното развитие на делото или в случаите, изрично предвидени в закона.

  Определението, постановено от състав на ВКС, е преграждащо, когато с него подадена до ВКС молба или жалба е оставена без разглеждане, респ. върната, и производството по делото е прекратено. Определение, с постановяването на което състав на ВКС е упражнил правомощията си да осъществи инстанционен контрол върху акт на въззивния съд по предвидения в ГПК ред, приемайки подадената жалба за допустима, не може да бъде определено като преграждащо.

  С постановяване на определението по чл.274, ал.3 ГПК производството по осъществяване на институционен контрол на определението на първоинстанционния съд, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, приключва окончателно, независимо дали определението на въззивния съд, с което е оставена без уважение жалбата срещу преграждащото определение на първоинстанционния съд, е допуснато до касационно обжалване или не, доколкото третата инстанция е уредена в ГПК като факултативна. Процесуалният закон не е предвидил възможност за обжалване на този съдебен акт пред друг тричленен състав на ВКС, респ. пред петчленен състав на ВКС, дори когато определението на въззивния съд не е допуснато до касационно обжалване. Извършената от тричленен състав на ВКС преценка за наличието на установените в чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК предпоставки за допускане до касационно обжалване на постановеното от въззивния съд определение не подлежи на контрол от друг тричленен или петчленен състав на ВКС.

  Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВРЪЩА подадената от И. Л. Б. частна жалба с вх.№65004/10.06.2021г. срещу определение №21/12.02.2021г., постановено по ч.гр.д.№361/2021г. по описа на ВКС, І ГО.

  Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари