Разпореждане №60096/13.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60096

  гр. София, 13.10.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 606556/08.10.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна жалба с вх. № 16063/26.08.2019 г. срещу Разпореждане от 27.06.2019 г. по т.д. № 210/2019 г. на Софийски апелативен съд, с подател „Кемира“ ООД /н./.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 16.08.20219 г., считано от датата, на която е връчен препис от обжалвания съдебен акт.

  Жалбата е подадена в срок - на 23.08.2019 г., съгласно определение № 60287/01.07.2021 г. по ч.т.д. № 11/2020 г. на ВКС, II т.о.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Жалбата е подадена от управителя А. Б. /същият е лишен от разпоредителна власт, съгласно служебна справка в ТРРЮЛНЦ/.

  Не се представя изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК на „КТБ“ АД /н./ и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

  Постъпил е отговор от А. Н. Д. и К. Х. М. като синдици на „КТБ“ АД /н./.

  Не са връчени преписи от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК на синдика на дружеството.

  Не се дължи държавна такса на основание чл.620, ал.3 ТЗ.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1, т.1-5 ГПК на съдия Е. В..

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна жалба и предвид констатираната нередовност, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 606556/08.10.2021 г. на Софийски апелативен съд за изпълнение на посочените в чл.276, ал.1 ГПК съдопроизводствени действия по връчване на препис от частна жалба с вх. № 16063/26.08.2019 г. на синдика на „Кемира“ ООД /н./.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари