Определение №60094/07.06.2021 по дело №1497/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60094

  София, 07.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 1497/2021 година.

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Подадена е молба от М. Н. И. и В. Н. И., чрез адв. Б. М., за отмяна на решение № 157 от 28. 11. 2013 г. по гр. д. № 425/2012 г. на РС – Златоград, потвърдено с решение № 132 от 07. 04. 2014 г. по в. гр. д. № 64/2014 г. на Смолянския окръжен съд, влязло в сила на 7. 04. 2014 г., с което Н. Р. И. е осъден, на осн. чл. 108 ЗС, да предаде на С. А. С. владението върху реална част с площ от 17 кв.м. от УПИ ... – им. ..., в кв. ... по регулационния план на [населено място], общ. Златоград, която реална част е обозначена със зелен цвят на скицата към заключението на вещото лице инж. П. от 22. 10. 2013 г., която скица съставлява неразделна част от решението.

  Твърди се, че молителите са наследници на Н. Р. И., починал на 27. 06. 2019 г., който приживе, с н.а. № ... г., им е дарил имота, част от който са и процесните 17 кв.м. На 22. 02. 2021 г. молителите разбрали от съседа си К. М., който също има съдебни спорове за собственост със С. А. С., че имотът, на който С. С. е призната за собственик с влязлото в сила решение по гр. д. № 425/2012 г. на РС – Златоград, на основание договор от 25. 06. 2001 г. за покупко-продажба на държавен недвижим имот по реда на ППЗД от 25. 06. 2001 г., и за който е бил съставен АДС № 15/1. 10. 1996 г. - УПИ ... – им. 99, в кв. 24 по регулационния план на [населено място], е бил отписан от актовите книги на имотите държавна собственост и предаден в собственост на Община – Златоград със заповед № 36-ДС от 13. 02. 2001 г. на областния управител на област Смолян.

  Твърди се, че посоченото писмено доказателство - заповед № 36-ДС от 13. 02. 2001 г. на областния управител на област Смолян е от съществено значение за изхода на делото по предявения срещу наследодателя на молителите иск за собственост, тъй като правото на собственост на ищцата С. С. е основано на договор от 25. 06. 2001 г. за покупко-продажба на държавен недвижим имот по реда на ППЗД от 25. 06. 2001 г., от заповедта за деактуване се установява, че към 25. 06. 2001 г. имотът не е бил държавна собственост и ищцата С. С. е придобила имота от несобственик, а това е основание за отхвърляне на предявения от последната иск по чл. 108 ЗС.

  Ответницата по молбата С. А. С., в подаден от процесуалния й представител адв. К. Г., писмен отговор и допълнение към писмен отговор изразява становище за недопустимост и неоснователност на молбата за отмяна. Твърди, че адв. Б. М. – процесуален представител на М. И. и В. И. в настоящото производство по отмяна, е бил адвокат и на К. М. по гр. д. № 337/2018 г. на РС – Златоград, знаел е за посочената заповед още към 17. 11. 2020 г. и е бил приложил същата като писмено доказателство към подадения на същата дата отговор на исковата молба на С. С. против К. М.. Твърди и неоснователност на молбата, тъй като наследодателят на молителите е могъл да се снабди със заповедта за деактуване в хода на исковото производство, но не е сторил това поради небрежност. Твърди се, че ако решението бъде отменено и посочената заповед се включи в доказателствения материал, ищцата ще се позове, при условията на евентуалност, и на нов придобивен способдавност.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари