Разпореждане №60093/01.10.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60093

  гр. София, 01.10. 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606231 от 29.09.2021 г., образувана по частна касационна жалба вх. № 4884 от 29.07.2021 г. /подадена по електронна поща на 28.07.2021 г./ срещу определение № 1004 от 16.07.2021 г. по ч.гр.д.№ 561/2021 г. на Плевенски окръжен съд, констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - I поток.

  Частната касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – ЧКЖ е подадена по електронна поща на 28.07.2021 г., препис от обжалваното определение е връчен на частния жалбоподател на 21.07.2021 г., чрез адвокат;

  2/ частната касационна жалба и изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК /инкорпорирано в “молба и допълване на частна жалба” вх.№ 5496/27.08.2021 г. / са подадени по електронна поща, като не може да се установи дали същите са подписани с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването им. Такава проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ;

  3/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК в надлежно заверен препис;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедура по чл.276, ал.1 ГПК за връчване на преписи;

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности на частната касационна жалба, както следва:

  - за извършване на служебна проверка дали частната касационна жалба и изложението към нея /инкорпорирано в “молба и допълване на частна жалба” вх.№ 5496/27.08.2021 г./ са подписани с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването им, както и за прилагане на разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения К. върху електронния документ.

  - в случай, че частната касационна жалба и изложението към нея /инкорпорирано в “молба и допълване на частна жалба” вх.№ 5496/27.08.2021 г. / не са подписани с квалифициран електронен подпис или положеният К. не е валиден или не принадлежи на подателя, на страната следва да бъде указано да представи саморъчно подписани документи.

  - на страната следва да бъде указано да представи и адвокатско пълномощно съгласно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари