Решение №60093/28.07.2021 по дело №370/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по колективни искове
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 386 ал. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Производството е по колективен иск, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 370/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.290 ГПК вр. чл.386, ал.3 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Орко“ ЕООД със седалище в [населено място] - чрез адв. М. А. от САК, срещу решение № 50 от 31.08.2020 г., постановено по в. гр. д. № 137/2020 г. на Апелативен съд - Бургас. С посоченото решение е обезсилено решение № 405 от 01.11.2019 г. по гр. д. № 1312/2018 г. на Окръжен съд - Бургас в частта, с която е отхвърлен предявеният от Комисия за защита на потребителите /КЗП/ против „Орко“ EООД иск за установяване, че клаузите на чл.6.3, чл.6.5, чл.6.6 и чл.9.1 от типов „Договор за управление и поддръжка на недвижим имот във ваканционно селище „Грийн лайф бийч ризорт Созопол - фърст лайн 2“, предлаган от „Орко“ ЕООД, са нищожни като неравноправни и е прекратено производството по делото в частта по този иск; Отменено е решението в останалата част и след като е установено по повод исковете на КЗП против „Орко“ ЕООД, че в типов „Договор за управление и поддръжка на недвижим имот във ваканционно селище „Грийн лайф бийч ризорт Созопол - фърст лайн 2“, предлаган от „Орко“ ЕООД, следните клаузи са неравноправни по смисъла на чл.143, ал.2, т.2, т.5 и т.9 ЗЗП : чл.6.3 - относно задължението на потребителя да заплати при забава на плащането на възнаграждението с повече от 14 дни мораторна лихва в размер на 0.5 % за всеки ден от периода на забавата; чл.6.5 - относно уговореното право за изпълнителя при неизпълнение в уговорен срок на задължението за заплащане на дължимата такса, неустойка и лихви за забава в пълен размер, достъпът на възложителя, членовете на неговото семейство, гости, ползватели и наематели до общите части на сградата и комплекса да бъде ограничен; чл.6.6 - относно правото на изпълнителя да променя размера на таксата при изменение на по-големия от двата индекса - процента на изменение на средния инфлационен индекс за Република България за предходната година или изменение на средната работна заплата за страната по данни на НСИ; чл.9.1 - относно предвиждането при липса на допълнителни писмени или устни споразумения между страните договорът да се счита автоматично продължен за същия период, ако никоя от страните не е поискала прекратяването му, дружеството - ответник е задължено в едномесечен срок от влизане на решението в сила да преустанови прилагането и да отстрани от съдържанието на типовия договор признатите за неравноправни клаузи и е осъдено в същия срок да огласи за своя сметка диспозитива на решението чрез съобщение, публикувано в един национален ежедневник и съобщение на интернет страницата на дружеството, както и да заплати на КЗП разноски и юрисконсултско възнаграждение за производството пред първата и пред въззивната инстанции.

В касационната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно на основанията по чл.281, т.3 ГПК и за отхвърляне на исковете с присъждане на разноски за всички съдебни инстанции. Касаторът поддържа, че въззивният съд не е преценил правилно съдържанието на приложената към исковата молба оферта и необосновано е приел, че тя притежава характеристиките на общи условия/типов договор и че като част от съдържанието на общи условия/типов договор признатите за неравноправни клаузи не са предмет на индивидуално договаряне. Излага съображения, че офертата не установява нарушение на колективен интерес, легитимиращ КЗП да води предявените срещу него искове, тъй като въз основа на нея се сключват индивидуални договори с конкретни физически лица и обективираните в съдържанието й примерни клаузи могат да

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари