Разпореждане №60093/28.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60093

  гр. София, 28.10.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх. № 607226/27.10.2021 г. по вх. рег. на ВКС, констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 14056/10.08.2021 г. по вх. рег. на Апелативен съд – София, срещу Решение № 440/12.07.2021 г. по в. т. д. № 42/2021 г. на Апелативен съд - София, с подател НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 19.07.2021 г. – считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 10.08.2021 г. т. е., същата е постъпила в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от Н. Г. – П. – служител с юридическо образование, имащ право съгласно чл.32, т.3 ГПК да представлява жалбоподателя.

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, което е приложено към касационната жалба.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчен е препис от жалбата по чл.287, ал.1 ГПК на Община Горна Малина.

  Не е връчен препис от касационната жалба на третото лице – помагач на ищеца – МРРБ.

  Постъпил е отговор от Община Горна Малина, чрез адвокат В. Т. с пълномощно, приложено на л.87 във вр. с л.88 от т. д. № 217/2019 г. на Софийски окръжен съд.

  Представен е платежен документ от 27.07.2021 г., удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв., постъпила по сметката за държавните такси на съда на 27.07.2021 г., съгласно счетоводно удостоверяване от 27.10.2021 г.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1, т.1 - 5 ГПК на съдия Л. Ц., поради участието й в съдебния състав постановил обжалваното решение.

  С оглед направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване търговско дело, поради което Председателят на ІІ т.о. на ВКС,

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА регистрирана преписка с вх. № 607226/27.10.2021 г. на Апелативен съд – София за връчване на препис от касационната жалба съгласно чл.287, ал.1 ГПК по отношение на третото лице – помагач на ищеца – МРРБ, след което преписката да се изпрати на ВКС за произнасяне.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари