Определение №60093/28.07.2021 по дело №1510/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60093

  гр. София, 28.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 1510/2021год. по описа на Върховния касационен съд, ІІ г. о., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на Е. С. С. и Т. С. С., чрез пълномощника им адв. С. Х. от САК, против въззивното определение № 260014 от 7.01.2021 год. по в. ч. гр. д. № 601/2020 год. на Врачанския окръжен съд. С него е отменено първоинстанционното определение от 12.10.2020 год. по гр. д. № 8/2019 год. на Врачанския районен съд само по отношение на две от движимите вещи – камион „Ивеко“, рег. [рег.номер на МПС] , бял цвят, и хедър за събиране на царевица и слънчоглед, с размер 4 м. широчина и 1.60 м. височина, цвят зелено и сиво, посочени в т. т. 35 и 36 от молбата на ищците от 12.08.2019 год., като в тази част делото е върнато на районния съд за продължаване на процесуалните действия по включването на тези две вещи в делбената маса. Първоинстанционното определение в частта, с която е оставено без разглеждане искането на ищците за включване в делбената маса на останалите движими вещи, описани в същата молба от 12.08.2019 год., е потвърдено с въззивното определение. Именно потвърдителната част на въззивното определение е предмет на обжалване от ищците, с искане за отмяната му като неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила, както и поради необоснованост.

  Жалбоподателите поддържат наличие на основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване по поставен въпрос: при предявена молба по чл. 341, ал. 2 ГПК до първото съдебно заседание относно вещи, които са били изключени от делбата поради липса на индивидуализация, формира ли се с прекратителното определение сила на присъдено нещо относно правото на делба на същите вещи, които с последващите молби след влизане в сила на прекратителното определение са вече индивидуализирани, както и по въпроси има ли ограничания в броя на исканията за включване в делбената маса и има ли, извън срока, други предпоставки за допустимостта на искането по чл. 341, ал. 2 ГПК.

  Жалбоподателите се позовават на съдебна практика – решение № 173 от 5.12.2013 год. по гр. д. № 3403/2013 год. ІІ г. о., в което се акцентира на процесуалното естество на разпоредбата на чл. 341, ал. 2 ГПК като специфичен способ в делбения процес за обективно съединяване на искове с включване в делбената маса на нови съсобствени имоти, както и на предвидения за това краен срок в особеното исково производство за съдебна делба - първото съдебно заседание, което представлява едно от признатите от законодателя отклонения от общия исков процес и на т. н. концентрационно начало.

  Налице е и позоваване на определение № 326 от 27.05.2010 год. по ч. гр. д. № 247/2010 год. ІV г. о. на ВКС.

  За да се произнесе, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о. намира следното:

  За да потвърди частично първоинстанционното определение от 12.10.2020 год. въззивният съд приел, че за част от движимите вещи /земеделски инвентар/, описани в молбата на ищците С. от 12.08.2019 год. с искане за включването им в делбеното производство, е постановен окончателен съдебен акт – определение от 14.02.2019 год. на районния съд, с което производството по отношение иска за делба на тези вещи е прекратено. Относно останалата част от описаните движими вещи, същите са предмет на делбата и по отношение на тях е назначена оценителна експертиза за определяне цената на предявените искове за делба.

  Поради това и искането на ищците, предмет на молбата им от 12.08.2019 год., потвърдена с нова молба от 9.10.2020 год. е процесуално недопустимо, и в тази

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари