Разпореждане №60092/29.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60092

  гр. София, 29.10.2021 г.

  EМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607217 от 27.10.2021 г., образувана по касационна жалба вх. № 7065 от 27.04.2021 г. срещу решение № 207 от 09.03.2021 г. по в.гр.д.№ 2246/2020 г. на Софийски апелативен съд, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 45 ЗЗД - I поток.

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПКпощенско клеймо от 23.04.2021 г., препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 23.03.2021 г., чрез адвокат;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – пълномощното на л. 127 от гр.д.№ 407/2015 г. на Софийски градски съд не удостоверява наличието на представителна власт пред ВКС;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – с разпореждане от 26.04.2017 г. по гр.д.№ 407/2015 г. на Софийски градски съд ищецът е освободен от задължението за заплащане на такси и разноски на основание чл.83, ал.2 ГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, пълномощно – по преписката;

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касатора да представи адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК за адвокат И. А. - за подаване на касационната жалба и за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари