Разпореждане №60092/26.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60092/26.10.21г.

  гр. София, 25.10.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх. № 607088/22.10.2021 г. по вх. рег. на ВКС, констатира следното:

  Постъпила е частна жалба с вх. № 12472/15.07.2021 г. по вх. рег. на Апелативен съд – София, срещу Определение № 420/02.07.2021 г. по в. т. д. № 643/2021 г. на Апелативен съд - София, с подател АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, ал. 1 ГПК тече от 09.07.2021 г. – считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 15.07.2021 г. т. е., същата е постъпила в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.

  Подписана е от С. К. – главен експерт в отдел „АМО“.

  Не е представено удостоверение за притежавана юридическа правоспособност на служителя подписал частната жалба, с оглед хипотезата на чл.32, т.3 ГПК, регламентираща възможността за осъществяване на процесуално представителство от служители, притежаващи юридическо образование.

  Представено е пълномощно по чл.261, т.2, във връзка с чл.275, ал.2 ГПК, което е приложено към частната жалба.

  Не се представя изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.276, ал.1 ГПК.

  Постъпил е отговор от „АРАЙЗ Ко.“ ООД, чрез адвокат Д. И. с пълномощно, приложено на л.161 от т. д. № 47/2021 г. на Софийски градски съд.

  Представен е платежен документ от 28.07.2021 г., удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв., постъпила по сметката за държавните такси на съда на 29.07.2021 г., съгласно счетоводно удостоверяване от 22.10.2021 г.

  С оглед направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна жалба, не са налице предпоставките за образуване на частно търговско дело, поради което Председателят на ІІ т.о. на ВКС,

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА регистрирана преписка с вх. № 607088/22.10.2021 г. на Апелативен съд – София, който следва да укаже на жалбоподателя да представи доказателства за притежавана юридическа правоспособност от служителя подписал частната жалба, след което преписката да се изпрати на ВКС за произнасяне.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари