Решение №60092/07.06.2021 по дело №2605/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №781/14.12.2020 по дело №2605/2020


Класификация


Анотация

Въпрос

Кой е релевантният момент за преценката спазени ли са изискванията за предварителната закрила по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 КТ и за отговора има ли значение, че след връчването на заповедта за уволнение е констатирана очевидна фактическа грешка от инспекцията по труда в даденото разрешение, а от трудово-експертната комисия - в мнението?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

при секретаря Ванюша Стоилова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2605 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 117/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 148/ 2020 г., с което Шуменски окръжен съд е отменил решение № 63/ 26.02.2020 г. по гр.д. № 144/ 2019 г. на Районен съд – Нови пазар и по исковете на Р. Й. Я. срещу МБАЛ „Шумен“ АД:

· е признал за незаконно и е отменил уволнението със заповед № 201/ 26.11.2018 г., с която изпълнителният директор на Болницата е прекратил трудовото правоотношение с Р. Я. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, пр. 2 (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ);

· е възстановил Р. Я. на длъжността „касиер“ с работно място звено „Администрация“ на Болницата – [населено място] пазар (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ) и

· е присъдил сумата 4 314.60 лв. - обезщетение за оставане без работа в периода 28.11.2018 г. – 28.05.2019 г., ведно със законната лихва от 25.01.2019 г. (чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ).

Касационен въпрос

Материалноправният въпрос, по който решението е допуснато до касационно обжалване при предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. т. 1 и 3 е: Кой е релевантният момент за преценката спазени ли са изискванията за предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3 и за отговора има ли значение, че след връчването на заповедта за уволнение е констатирана очевидна фактическа грешка от инспекцията по труда в даденото разрешение, а от трудово-експертната комисия - в мнението?

Мотиви

По въпроса настоящият състав приема, че:

Връчването на заповедта за уволнение или на предизвестието за уволнение е моментът, към който се осъществява закрилата по чл. 333 КТ. Тогава упражненото право от работодателя да прекрати трудовото правоотношение е породило действие с достигане на изявлението до адресата. Това е правно релевантният момент, към който следва да се прецени законността на изявлението – дали съществува потестативното право на уволнение и надлежно ли е упражнено, включително дали е преодоляна закрилата по чл. 333 КТ (арг. от чл. 333, ал. 7 КТ, вр. чл. 335, ал. 2 КТ). Такава е установената практика на ВКС – например решение №208/02.05.2012 г. по гр.д. № 738/2011 г. на IV ГО, решение № 559/09.07.2012 г. по гр.д. № 650/2009 г. IV ГО, решение № 208/02.05.2012 г. по гр.д. № 738/2011 г. IV ГО, решение № 437/20.01.2012 г. по гр.д. № 1594/2010 г. IV ГО и много други.

Предварителната закрила за трудоустроените работници и служители и за онези, които страдат от болестите по Наредба № 5/1987 г. на МНЗ (чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3) е засилена в сравнение с останалите случаи по чл. 333, ал. 1 КТ. Тя изисква предварително разрешение от инспекцията по труда, предхождано от мнение на ТЕЛК. Целта е да се ангажират и здравните органи, тъй като закрилата по чл. 333, ал. 1 КТ, т. 2 и 3 е по здравни, а не по социални причини, както са останалите случаи по чл. 333, ал. 1 КТ. Достатъчно е работодателят да е поискал мнението на ТЕЛК и да го е изпратил на инспекцията по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари