Определение №60092/26.07.2021 по дело №1068/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60092

  Гр. София, 26.07.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова ч. гр. дело № 1068 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е въз основа на частна жалба с вх.№ 260 897 от 10.02.2021 г., подадена от Д. П. Д. срещу разпореждане № 260 055 от 21.01.2021 г. на АС – гр. Варна, постановено по в.гр.д.№ 20203000500213/2020 г., с което е върната касационната му жалба, заведена с вх.№ 261 842 от 23.11.2020 г., подадена по пощата на 19.11.2020 г. и инкорпорираща в себе си и частна касационна жалба.

  В срока по чл. 276, ал. 1 ГПК е постъпил отговор от С. Б. И. – Г. чрез адвокат А. Х., с който частната жалба се оспорва като неоснователна.

  Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, след като прецени данните по делото и обсъди наведените доводи, приема следното:

  Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от процесуално легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване акт, поради което е допустима.

  Разглеждайки частната жалба по същество, съдът констатира, че производството по в.гр.д.№ 213/2020 г. по описа на АС – гр. Варна е приключило с въззивно решение, срещу което в срока по чл. 283 ГПК Д. П. Д. е подал касационна жалба с вх.№ 261 842 от 23.11.2020 г. С разпореждане № 260 332 от 24.11.2020 г. са констатирани нередовности на касационната жалба и са дадени конкретни, подробни, точни и законосъобразни указания с цел привеждане на жалбата в съответствие с изискванията по чл. 284, ал. 1, т. 4 ГПК, чл. 284, ал. 2 ГПК, чл. 284, ал. 3, т.т. 1, 2, 3 и 4 ГПК, респ. с изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 260, т. 4 ГПК, чл. 261, т. 1 и т. 4 ГПК и чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК (в случай, че касаторът е депозирал и частна касационна жалба). Отправено е предупреждение за последиците от неизпълнението - връщане на касационната жалба, респ. извод, че не е налице частна касационна жалба. Указанията са надлежно съобщени на касатора на 12.01.2021 г. С молба вх.№ 260 360 от 20.01.2021 г. (подадена по пощата на 18.01.2021 г.) са изпълнени част от тях, но не всички. Касационната жалба (инкорпорираща в себе си и частна касационна жалба) не е приподписана от адвокат; не е представен препис за насрещната страна; не е внесена държавна такса по частната касационна жалба. Мотивиран от липсата на пълно изпълнение, администриращият съд е постановил връщане на касационната жалба и частната касационна жалба на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК.

  Атакуваното разпореждане е законосъобразно.

  Указанията, дадени с разпореждане № 260 332 от 24.11.2020 г., се основават на разпоредбите на чл. 284, ал. 1, т. 4 ГПК, чл. 284, ал. 2 ГПК, чл. 284, ал. 3, т.т. 1, 2, 3 и 4 ГПК и чл. 275, ал. 2 ГПК. След надлежното им съобщаване на 12.01.2021 г. за Д. П. Д. е възникнало задължението да ги изпълни в цялост и в срок (до 19.01.2021 г. включително). Процесуалният закон не предвижда даването на повторна възможност за изпълнението на указания по отстраняване на нередовности по смисъла на чл. 284 ГПК и чл. 275, ал. 2 ГПК, като съгласно чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК и чл. 275, ал. 2 във връзка с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК санкцията за липсата на надлежно изпълнение е връщане на съответната жалба. Апелативният съд е процедирал в съответствие с установените в цитираните норми правила, поради което актът му следва да бъде потвърден.

  По изложените съображения, състав на Върховния касационен съд, Второ отделение на Гражданска колегия

  О П Р Е Д Е Л

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари