Разпореждане №60091/29.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60091

  гр. София, 29.10.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607251 от 27.10.2021 г., образувана по частна касационна жалба вх.№ 5048 от 20.10.2021 г. срещу определение № 539 от 13.10.2021 г. по ч.гр.д.№ 1626/2021 г. на Окръжен съд-Стара Загора, констатира следното:

  Производството е чл. 274, ал. 3 ГПК - I поток.

  Частната касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на частния жалбоподател на 15.10.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване - т. І от Тълкувателно решение № 5 от 12.07.2018 г. по тълк.д.№ 5/2015 г. на ВКС, ОСГТК;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК - частната касационна жалба не е приподписана от адвокат и липсва доказателство за придобита от жалбоподателката юридическа правоспособност;

  4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 и/или ал.2 ГПК;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК вр. с чл. 19 ТДТССГПК – спорът касае освобождаване от такси и разноски на основание чл.83, ал.2 ГПК;

  7/ не се дължи осъществяване на процедура по чл.276, ал.1 ГПК за връчване на преписи;

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно:

  - даване на указания за приподписване на частната касационна жалба от адвокат и прилагане на пълномощно за приподписването или за представяне на доказателства за придобита от жалбоподателката юридическа правоспособност;

  - даване на указания за прилагане на приподписано от адвокат изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и/ или ал.2 ГПК;

  По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд-Стара Загора за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари