Определение №60091/26.07.2021 по дело №3547/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60091

  гр. София, 26.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 3547/2020 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по реда на чл. 278, вр. с чл. 274, ал. 2, вр. чл. 248, ал. 3, изр. 2 ГПК.

  Образувано е по частната жалба на „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД, представлявано от управителя В. Ц., чрез адв. Т. К. от САК, срещу определение № 1467 от 19.06.2020 год. за допълване в частта за разноските на решение № 366 от 11.02.2020 г. на Апелативен съд – София, постановено по въззивно гр. д. № 2073/2017 год.

  В частната жалба се поддържа, че определението е неправилно и незаконосъобразно поради основанията за неправилност и незаконосъобразност на решението, чиято отмяна се иска с касационна жалба вх. № 8399 от 16.06.2020 год. Жалбоподателят изтъква връзката на обусловеност между спора за разноските и изхода на делото по основния материалноправен спор между страните, с оглед на което моли при уважаване на касационната му жалба, да се уважи и настоящата частна жалба.

  Ответното по жалбата дружество „ОББ ИНТЕРЛИЙЗ“ ООД я оспорва в писмен отговор, като счита, че определението на Апелативен съд – София е правилно и следва да се потвърди.

  Частната жалба е процесуално допустима като подадена от легитимирана страна в производството, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  Разгледана по същество, същата е неоснователна поради следните съображения:

  С обжалваното определение въззивният съд е констатирал, че молбата за допълване на постановеното от него решение в частта за разноските е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от надлежна страна в производството и е допустима, а по същество е основателна. Съдът приел, че е пропуснал да се произнесе по направеното искане за присъждане на разноски, въпреки представените доказателства за заплащане на претендирания адвокатски хонорар и наличието на списък по чл. 80 ГПК. С оглед на това и предвид изхода на делото във въззивната инстенция е мотивирал извод за основателност на молбата и е допълнил решението в частта за разноските, като присъдил в полза на въззиваемата страна разноски за въззивната инстанция в размер на половината от претендираната сума, съобразно обжалваемия интерес и с оглед направено възражение от насрещната страна за прекомерност на възнаграждението.

  С определение № 181 от 22.04.2021 год. по чл. 288 ГПК, постановено по гр. д. № 3548/2020 год., настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд, II г. о. е върнал касационна жалба с вх. № 8399 от 16.06.2020 год. на „ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ООД срещу въззивното решение като просрочена и е прекратил производството по делото. Определението не е обжалвано по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК в законоустановения едноседмичен срок и е влязло в сила. Предвид изложеното, липсва основание за отмяна на определението от 19.06.2020 год. на въззивния съд за допълване на решението му в частта за разноските. Изходът на делото остава непроменен и на ответната страна се дължат действително заплатените от нея разноски на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

  По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

  Водим от горното и на основание чл. 278 ГПК, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч. гр. д. № 3547/2020 год. по описа на ВКС, ІІ г. о.

  ПОТВЪРЖДАВА определение № 1467 от 19.06.2020 год. по въззивно гр. д. № 2073/2017 год. на Апелативен съд – София.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари