Разпореждане №60090/26.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60090

  гр. София,26.10.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 607134/25.10.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 36069/28.09.2021 г. по вх.рег. на Апелативен съд София срещу Решение № 10479 от 22.07.2021 г. по в.т.д. № 1756/2020 г. на Апелативен съд София, с подател „Г. Инвест 9“ ЕАД, гр. София.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 25.08.2021 г., считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 28.09.2021 г. /пощенско клеймо: 27.09.2021 г./, т.е. - в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от адв. А. И..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, приложено на л.46 от т.д. № 2141/2018 г. на Софийски градски съд.

  Не е представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.

  Не е връчен препис от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Не е постъпил отговор от Апелативна прокуратура – гр. София

  Не е представен платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30,00 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на ІI т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА на Апелативен съд София регистрирана преписка с вх. № 607134/25.10.2021 г. за осъществяване на процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК като препис от жалбата бъде връчен на Апелативна прокуратура – гр. София и за даване на указания на жалбоподателя за представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, приподписано от неговия процесуален представител, както и представяне на платежен документ – в оригинал или заверено копие, удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30,00 лв.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари