Определение №60090/26.07.2021 по дело №1873/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60090

  гр. София, 26.07.2021 год.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 1873 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба вх. № 71955 от 20.07.2020 год. на А. П. Д., чрез адв. Ел. Л. от САК, срещу определение № 9850 от 25.06.2020 год. по в. ч. гр. д. № 4903/2020 г. на Софийски градски съд в частта му, с която е частично обезсилено първоинстанционното определение и е оставено без разглеждане искането на жалбоподателя по чл. 248 ГПК. Поддържат се доводи за неправилност на обжалваното определение в тази част с искане за неговата отмяна и вместо това се присъдят на жалбоподателя разноски в размер на 800 лв., направени в производството по гр. д. № 62596/10 год. СРС.

  Не е постъпил писмен отговор по реда на чл. 276, ал. 1 ГПК.

  Частната жалба срещу въззивното определение е процесуално допустима, като подадена в срок от легитимирана страна, с приложено изложение по чл. 284, ал. 3, т.1 ГПК. В него се релевират основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване, като са формулирани процесуалноправни въпроси относно срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, приложението на две хипотези при заявено и валидно искане по чл. 248, ал. 1 ГПК и аналогия с чл. 250 ГПК относно приложението на едномесечния срок за искането за допълване на съдебния акт в частта за разноските. Жалбоподателят цитира съдебна практика и се позовава на противоречива такава по поставените въпроси. Поддържа противоречие и с ТР № 6/2012 год. на ОСГТК на ВКС.

  Върховният касационен съд, в настоящият си състав на ІІ г. о., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството пред първоинстанционния Софийски районен съд по гр. д. № 62596/2010 год. е образувано по предявен от Н. К. Ц. иск за делба на описаните в исковата молба недвижими имоти. Настоящият жалбоподател А. П. Д. е конституиран като ответник по иска в качеството му на приобретател на един от делбените имоти и е подал отговор по реда на чл. 131 ГПК на 16.09.2016 год., с приложени писмени доказателства, пълномощно на адв. Ел. Л. и договор за правна защита и съдействие.

  След прекратяване на производството по делото с определение от 14.02.2017 год., съобщено на Д., чрез адв. Л. на 27.02.2017 год., същият е подал на 13.03.2017 год. молба по чл. 248 ГПК за допълване на определението за прекратяване на производството по делото в частта за разноските, като му се присъдят направените такива по представения договор, съгласно чл. 78, ал. 4 ГПК. Приложен е и списък.

  С обжалваното определение въззивният съд е обезсилил определението на първоинстанционния съд по чл. 248 ГПК, с което е уважена молбата за допълване, като е приел, че същата е процесуално недопустима – подадена е извън едноседмичния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, а отделно от това, в писмения отговор на Д. липсва искане за присъждане на разноски. Същото е заявено извън срока за обжалване на определението от 14.02.2017 год., поради което и следва да се остави без разглеждане.

  Въззивното определение не следва да се допуска до касационно обжалване поради липса на основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Макар и изхода на настоящия спор да е обусловен от извода на въззивния съд за неспазване на срока по чл. 248 ГПК за подаване на молбата за допълване на определението за прекратяване на производството в частта за разноските, този въпрос не е решен в противоречие с цитираната практика. Разпоредбата на чл. 248, ал. 1 ГПК е ясна – за искането за допълване или изменение на обжалваемо решение е предвиден срок – този

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари