Решение №60089/06.07.2021 по дело №3938/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №102/10.03.2021 по дело №3938/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кому принадлежи правото да претендира стойността на подобренията: на първоначалния суперфициар - строителен предприемач, задължен по развален договор за суперфиция или на лицето, което е придобило от него правото на строеж преди вписването на исковата молба за разваляне на суперфицията?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

при участието на секретаря Славия Тодорова като изслуша докладваното от съдия Веселка М. гр. д.№ 3938 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по касационната жалба на Д. Б. А., Ж. Б. Й., М. Б. М., А. К. М., А. Ю. Й. на решение № 2112 от 13.04.2020г. по гр.д. № 14675/2018г. на Софийски градски съд, ІІ-а въззивен състав, в частта му, с която е потвърдено решение от 26.04.2018г. на Софийски районен съд по гр.д.№ 41747/2016г. за осъждане на жалбоподателите на основание чл.72, ал.1 ЗС да заплатят на Р. Р. Г. и С. В. Г. сумата 24 000лв., представляваща увеличената стойност на поземлен имот с идентификатор *** по КК на [населено място], с площ 950 кв.м., с адрес: [населено място], ул. Г. Н.” № 33 вследствие изграждане на апартамент № *, на първи надпартерен етаж в осеметажната жилищна сграда, построена в поземления имот и на подземен гараж /паркомясто/ № * в сутерена на същата сграда, които подобрения са извършени в периода до месец юни 2009г., ведно със законната лихва от 05.08.2015г. до изплащането й.

Не е допуснато касационно обжалване на горепосоченото решение по насрещната касационна жалба на Р. Р. Г. и С. В. Г. срещу извършеното от Софийски градски съд обезсилване на първоинстанционното решение и прекратяване на производството по делото по предявеното от тях право на задържане върху недвижимите имоти до заплащане на подобренията в тях.

Жалбоподателите Д. Б. А., Ж. Б. Й., М. Б. М., А. К. М., А. Ю. Й. намират решението. Развиват съображения , че активно легитимиран да търси заплащане на подобренията по чл.72, ал.1 ЗС е първоначалният носител на правото на строеж, а не последващите суперфициенти, каквито са ищците по насрещния иск. Считат, че въззивният съд неправилно се е позовал на Тълкувателно решение № 1/2011г. на ОСГК, тъй като значимият за спора въпрос дали лицата, закупили право на строеж имат качеството на добросъвестни владелци и дали могат да претендират заплащане на подобрения, които са извършени от първоначалния суперфициар, не е предмет на тълкувателното дело.

Ответниците по касационната жалба Р. Р. Г. и С. В. Г. оспорват жалбата.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 102 от 10.03.2021г. на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по правния въпрос: кому принадлежи правото да претендира стойността на подобренията: на първоначалния суперфициар - строителен предприемач, задължен по развален договор за суперфиция или на лицето, което е придобило от него правото на строеж преди вписването на исковата молба за разваляне на суперфицията.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в допуснатата до обжалване част, установи следното:

Производството пред първата инстанция е започнало по отрицателен установителен иск на Д. Б. А., Ж. Б. Й., М. Б. М., А. К. М., А. Ю. Й. против Р. Р. Г. и С. В. Г. за установяване, че ответниците не са носители на право на строеж за апартамент и гараж поради неговото погасяване по чл.67 ЗС. Ответниците са предявили насрещен иск за осъждане на ищците да заплатят направените подобрения в размер на 24 000лв., частичен иск, както и възражение за право на задържане на построените обекти до заплащане на извършените подобрения.

Първоинстанционното решение е влязло в сила в частта за уважаване на отрицателния установителен иск, както и за прекратяване на производството по предявеното

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари