Определение №60089/24.06.2021 по дело №1580/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60089

  София, 24.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 22 юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  ч.гр.дело № 1580 / 2021 година

  Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба, подадена от Община Алфатар против определение № 260038 от 02.02.2021 г. по гр.д.№ 237/2020 г. на Окръжен съд-Силистра, с което е изменено решение № 266006 от 13.08.2020 г. по същото гр.д.№ 237/2020 г. в частта за разноските като вместо присъдените 450 лв., общината е осъдена да плати на М. Г. К. деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на общо 900 лв.

  В частната жалба се прави оплакване за недопустимост на определението, тъй като няма списък по чл. 80 ГПК, за противоречие в мотивите, защото е прието, че частната жалба е недопустима, а съдът се произнесъл по същество и за необоснованост и неправилност на извода, че е достатъчно вместо списък да се посочи размера на разноските в съдебно заседание.

  Ответникът по частната жалба М. Г. К. не взема становище.

  Върховният касационен съд, тричленен състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:

  Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против определение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима, съгласно чл. 274, ал.2, изр. 1 във вр. с ал.1 т.2 ГПК. Съгласно разясненията по т. 24 от ТР № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, частната жалба се разглежда по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, тъй като е против определение на въззивния съд по чл. 248 ГПК, поради което съдът не обсъжда представеното изложение по чл. 280 ГПК.

  Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

  От данните по делото се констатира следното:

  С въззивното решение е потвърдено решението на РС, с което е уважен предявеният от М. Г. К., П. Г. В. и К. Г. В. против Община Алфатар искове за собственост за два недвижими имота: ПИ с идентификатор .... с площ 2967 кв.м. с трайно ползване – нива и ПИ с идентификатор .... с площ 3618 кв.м. с начин на трайно ползване – нива. Със съдебното решение Общината е осъдена да плати на М. К. половината от претендирания адвокатски хонорар – 450 лв. Разноските в размер на 900 лв. са претендирани от въззиваемите в откритото съдебно заседание. Претенцията е вписана в съдебния протокол, както и възражението на общината за прекомерност, което въззивният съд е намерил за основателно. Въззивната инстанция е възприела определената от РС цена на иска 1146 лв. и съобразно нея е изчислила минималният размер на адвокатския хонорар по чл.7, ал.2, т.2 от Наредбата за минималния размер на адвокатските възнаграждения в размер на 208,76 лв. Позовала се е на фактическата и правна сложност на делото, която явно е прието че не е висока и е намалила хонорара до 450 лв.

  С молба от 02.09.2020 г. М. К. и П. В. са поискали изменение на решението в частта за разноските, тъй като не е отчетен действителният материален интерес за тях, който не е равностоен на данъчната оценка, а нивите са със стойност около 10 500 лв., а и присъденият хонорар е под минималния по Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, който не може да бъде по-малък от 600 лв.

  С определение № 260064 от 13.10.2020 г. молбата е преценена като недопустима и е оставена без разглеждане поради това, че молителите не са представили списък по чл. 80 ГПК. Определението е подписано с особеното мнение на мл. съдия Маладжиков. Това определение е отменено от Варненски апелативен съд с определение по ч. гр.д.№ 8/2021 г. и делото е върнато за произнасяне по същество. Така при постановяване на обжалваното определение, съдът е действал в изпълнение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари