Решение №60089/20.07.2021 по дело №105/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №127/02.04.2021 по дело №105/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка на решаващия извод на въззивния съд, че имот, застроен с вилна сграда още преди колективизацията на земята, има земеделски характер и подлежи на реституция по ЗСПЗЗ.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на десети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева по гр. д. № 105 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Г. А. К. срещу решение № 91 от 13.03.2020 г. по в. гр. д. № 255/2019 г. на Пернишкия окръжен съд.

Жалбоподателят счита за неправилен решаващия извод на въззивния съд, че спорният имот има земеделски характер и е подлежал на реституция по ЗСПЗЗ. Счита, че намиращите се в близост до хижа „С.“ частни имоти, включително и процесният, образуват вилно селище и че тези имоти не попадат в приложното поле на ЗСПЗЗ. Позовава се на обстоятелството, че процесният имот не е бил включван в блок на ТКЗС или друга организация, не е бил в държавен горски фонд, бившите собственици не са били членове на ТКЗС. Неправилен бил и изводът на съда по евентуалния иск, основан на придобивна давност, че чл.86 ЗС и чл.5, ал.2 ЗВСОНИ се прилагат по отношение на процесния имот. Не било съобразено, че реституцията по ЗСПЗЗ, извършена в полза на ответниците, била нищожна. Не била съобразена и практиката на ВКС, че не всички земи, които се намират извън регулационния план, имат земеделски характер, както и че не всички земеделски земи подлежат на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. Не бил съобразен моментът на възстановяване на собствеността на ответниците /1999 г./ и възможността след това да тече придобивна давност върху спорния имот. Не било съобразено, че ответниците не са предприели действия за прекъсване на давността на жалбоподателя. По отношение на общината не било съобразено, че имотът не попада във фонд по чл.19 ЗСПЗЗ и за него няма пречка да тече придобивна давност. Развити са и доводи за осъществявано владение и неговите граници в рамките на поставената през 2000 г. ограда. Погрешни били изводите на съда и за това, че не е установена идентичност между процесния имот и имотите, описани в документите за собственост на праводателите на жалбоподателя. Ответниците в производството [община], М. В. Н., И. В. С., И. Л. И., Е. И. К., М. С. Г., Р. С. Г. и С. В. Н. оспорват жалбата. Считат, че въззивното решение е законосъобразно. Поддържат, че не е установена идентичност между процесния имот и имота, който е бил собственост на праводателите на жалбоподателя. Освен това имотът имал земеделски характер и подлежал на реституция по ЗСПЗЗ, каквато не е проведена и затова жалбоподателят не се легитимира като собственик. Считат, че не е установено жалбоподателят и неговите праводатели да са владели спорния имот и затова според тях не е доказано евентуално въведеното от него основание - придобивна давност.

Касационен въпрос

С определение № 127 от 02.04.2021 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.2, предл.3 ГПК за проверка на извода на въззивния съд, че имот, застроен с вилна сграда още преди колективизацията на земята, има земеделски характер и подлежи на реституция по ЗСПЗЗ.

Мотиви

За да се произнесе по жалбата, Върховният касационен съд взе предвид следното:

С обжалваното решение състав на Пернишкия окръжен съд е отменил решение № 1104 от 19.10.2018 г. по гр. д. № 7849/2017 г. на Пернишкия районен съд и е отхвърлил предявените от Г. А. К. положителни установителни искове за собственост, основани на придобивна сделка, евентуално на давност, върху неурегулиран поземлен имот, целият с площ по сегашно геодезическо заснемане от 1511 кв. м., а по нотариален

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари