Разпореждане №60088/27.09.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60088

  гр. София, 27.09.2021 2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА –председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606031 от 23.09.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 108 ЗС - I поток:

  Касационна жалба вх. № 13448 от 29.07.2021 г. срещу решение № 630 от 10.06.2021 г. по в. гр. д. № 2325/2020 г. на Апелативен съд – С. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК –препис от обжалваното решение е връчен на 09.07.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК от всички жалбоподатели – към жалбата е приложено пълномощно, разписано от десет от жалбоподателите, като по делото липсва пълномощно от Н. В. К.-В. в полза на адв. Ц. П.;

  6/ не е внесена държавна такса в дължимия пълен размер от 330 лева, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК - касаторите са другари в процеса и дължат отделни държавни такси, въпреки че са подали обща касационна жалба; внесена е сума в размер на 300 лева, а при единадесет касатори дължимата сума е в размер на 330 лева /по 30 лева за всеки от тях/;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности, както следва:

  - Даване указания на процесуалния представител на жалбоподателите да представи валидно пълномощно за представителство пред ВКС от името на Н. В. К.-В., съдържащо и потвърждение на извършените до този момент процесуални действия от нейно име, доколкото пълномощно от това лице изобщо не е представяно в производствата пред първата и въззивната инстанции;

  - В случай, че Н. В. К.-В. е надлежно представлявана от адв. Ц. П. пред настоящата инстанция, същата следва да внесе държавна такса в размер на 30 лева, тъй като обикновените другари в процеса дължат отделни държавни такси за касационно обжалване.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари