Решение №60088/28.06.2021 по дело №3948/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №85/10.03.2021 по дело №3948/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и да обсъди съдържащите се във въззивната жалба доводи в тази насока?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на десети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при участието на секретаря Емилия Петрова като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №3948 от 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№261239/12.10.2020г., подадена от В. З. В. и Е. П. И.-В., двамата от [населено място], чрез процесуалните им представители адв.Д. Р. и адв.Ю. Б. от САК, срещу решение №260021, постановено на 17.07.2020г. от Окръжен съд Перник, трети въззивен състав по в.гр.д.№221/2020г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с коeто е отхвърлен предявеният от В. З. В. и Е. П. И.-В. против Д. Й. Г. и П. Д. Г. иск за признаване за установено, че В. З. В. и Е. П. И.-В. са собственици на УПИ ... в кв....... по плана на [населено място], [община], одобрен със заповед №365/02.03.1998г. и заповед №317/19.02.1998г. на кмета на [община], с площ от 474 кв.м., при граници по скица: улица, УПИ ....., бара и УПИ .... и ответниците Д. Й. Г. и П. Д. Г. бъдат осъдени да им предадат владението по реда на чл.108 ЗС.

Касаторите поддържат, че обжалваното решение е неправилно като постановено в нарушение на съдопроизводствените правила, материалния закон и е необосновано – правните изводи на съда са изведени само от събраните свидетелски показания на насрещната страна без да са обсъдени приложените по делото писмени доказателства, вкл. приложените документи към нотариалния акт, съставен на 18.12.2018г. и по-специално обстоятелството, че за да се снабдят с констативния нотариален акт ответниците са представили писмени документи, които се отнасят до друг имот, който е съседен на процесния; не са обсъдени представените по делото разрешение за строеж №45/12.02.2007г. и виза за изграждане и проектиране на жилищна сграда №08/ТР-2416 от 27.05.2008г.; произволно е прието, че срокът на владението на насрещната страна е от 1997г. до 2018г.; правните изводи за неосъществено от тях владение противоречат на събраните доказателства и на съдебната практика; правните изводи са формирани в явно противоречие с правилата на формалната логика. Молят решението на въззивния съд да бъде отменено.

Ответниците по касационна жалба Д. Й. Г. и П. Д. Г., чрез процесуалния си представител адвокат Д. Б., изразяват становище, че касационната жалба е неоснователна по съображения, изложени в подадения отговор на касационната жалба, както и в проведеното по делото открито съдебно заседание. Претендират присъждане на направените по делото разноски.

Касационен въпрос

С определение №85/10.03.2021г., постановено по настоящето дело, въззивното решение на Окръжен съд Перник е допуснато до касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса длъжен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и да обсъди съдържащите се във въззивната жалба доводи в тази насока.

Мотиви

Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като извърши проверка на обжалваното решение по реда на чл.290, ал.1 ГПК и чл.293 ГПК, приема следното:

В. З. В. и Е. П. И.-В. са предявили срещу Д. Й. Г. и П. Д. Г. по реда на чл.108 ЗС иск за признаване правото на собственост и предаване на владението върху недвижим имот, представляващ УПИ ...... в кв.... по плана на [населено място], [община], с твърдението, че са придобили правото на собственост върху този имот по договор за покупко-продажба, сключен на 21.02.2007г. (н.а.№.., том ..., рег.№..., дело №.../2007г.), след което през 2007г. се снабдили с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари