Решение №60088/06.07.2021 по дело №3876/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №73/22.02.2021 по дело №3876/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на презумпцията на чл. 92 ЗС в хипотеза когато се прехвърля правото на собственост върху поземлен имот, без изрично да са посочени сградите и подобренията в него.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

при участието на секретаря Славия Тодорова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 3876 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по жалбата на М. Н. П. и Т. И. П. срещу решение № 4439 от 22.07.2020г. по гр.д. № 7499/2019г. на Софийски градски съд в частта му, с която е потвърдено решение № 78884/28.03.2019г. по гр.д. № 32530/2016г. на Софийски районен съд, 48 състав, за отхвърляне на предявения от касаторите срещу С. Е. Я. /починала и заместена от наследника си А. В. М./, Я. Г. М., А. В. М. и Г. П. М. иск по чл.108 ЗС досежно еднофамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 57 кв.м., представляваща самостоятелен обект с идентификатор ****, построена в поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място].

Касационно обжалване не е допуснато по касационната жалба на ответниците по иска срещу частта от решението, с която е уважен предявения против тях установителен иск за собственост относно поземления имот, в който е построена горепосочената сграда, а именно ПИ ***, както и относно ПИ *** и по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място].

Жалбоподателите М. Н. П. и Т. И. П. намират решението в допуснатата до обжалване част за неправилно поради неправилно приложение на чл.92 ЗС. Считат, че волята на страните по сделката е била да се прехвърли и къщата заедно с дворното място, но продавачката не разполагала с документи за собственост на сградата; затова тя не е изрично упомената в нотариалния акт.

Ответниците по жалбата Я. Г. М., А. В. М. и Г. П. М. я оспорват.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато определение № 73 от 22.02.2021г. на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса за приложението на презумпцията на чл.92 ЗС в хипотеза когато се прехвърля правото на собственост върху поземлен имот, без изрично да са посочени сградите и подобренията в него.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:

Производството е по предявен установителен иск за собственост на два поземлени имота в [населено място] и ревандикационен иск за построената в единия от имотите жилищна сграда. Понастоящем производството висящо само по ревандикационния иск за сградата.

Установено е, че с нотариален акт от 18.08.2010г. ищците М. П. и Т. П. купуват от С. Е. Я. две дворни места в [населено място], на [улица], като продавачката си запазва правото на ползване пожизнено. Съществуващата в единия от имотите - УПИ * жилищна сграда не е изрично посочена като предмет на сделката. Данъчната оценка на продаваните имоти, посочена в нотариалния акт, е 13 285,80лв. и освен оценка на поземлените имоти включва и оценка на жилище с РЗП 98 кв.м. и таван /видно от удостоверението за данъчна оценка от 12.05.2010г./. По-късно, с договор за покупко-продажба от 25.09.2015г. С. Е. Я. продава сградата на ответника Я. Г. М.. При изповядване на тази сделка пред нотариуса е представен архитектурен проект на сградата и позволителен билет от 1968г.

Твърденията на ищците в исковата молба са, че при сключване на договора за продажба през 2010г. те са придобили и жилищната сграда по приращение, понеже тя не е изрично изключена от предмета на договора. Сградата се владее от всички ответници /както купувачът по договора Я. М., така и от неговите родители

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари