Решение №60087/07.06.2021 по дело №941/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №90/24.02.2021 по дело №941/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Нищожна ли е клауза в договор за правна защита и съдействие, в която самият адвокат е поел задължение за връщане, при определени условия, на предварително платено, но уговореното с оглед изхода по спора, по смисъла на чл. 36, ал. 4 ЗАдв, възнаграждение?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 19 май , две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №941/20 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по касационна жалба на „МЛЕКА ГРОУП“ЕООД –гр.Севлиево , ЕИК[ЕИК] чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 3 от 06.01.2020 г. по в.гр.д. № 56/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново , само в частта, с която е потвърдено решение № 421 от 26.10.2018 г. по гр.д. №204/2018 г. на Окръжен съд – Велико Търново , в частта, с която е отхвърлен искът на касатора срещу Н. П. Н. ЕГН: [ЕГН] за вземане в размер на 50 000 лева, основано на уговорка в чл. 2.4 във връзка с чл.2.3 от договор за правна защита и съдействие , сключен на 20.11.2014г. между „Диско Дура Тера“АД и ответника Н., в качеството му на адвокат-процесуален представител на „Диско Дура Тера“АД по дело с вх.№ 15 479/17.11.2014 г. на ВКС по КЖ срещу решение по в.т.д. №103/2014 г. на АС-Велико Търново и договор за цесия от 28.06.2017 г. , по силата на който „Диско Дура Тера“АД е прехвърлило процесните вземания на ищцовото дружество, както и в съответната част от акцесорната претенция по чл.86 ЗЗД за лихва за периода 28.07.2016 г. – 03.10.2017 г. и в съответстващата част за присъдените разноски

В касационната жалба се навеждат оплаквания за материална незаконосъобразност, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на въззивното решение. Твърди се, че в частта, с която е счел за неоснователен иска за връщане на сумата от 50 000 лева-авансово платено, уговорено като резултативно по смисъла на чл.36 ал.4 от ЗАдв / т.е. в зависимост от изхода по делото/ възнаграждение за адвокат, въззивният съд не обсъдил съответните доводи на страната в тази насока и не е приложил нормата в горната законова разпоредба.

От страна на ответника по касационната жалба Н. П. Н., адвокат в АК-Плевен, е депозиран писмен отговор със становище за неоснователност.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение , след преценка на данните по делото и съобразно правомощията си по чл.290 ГПК и сл. констатира следното:

За да постанови обжалваното решение, в допуснатата до касационно обжалване част , въззивният съд се е позовал на следното:

Между „Диско Дура Тера“АД и Н. Н. е налице сключен договор №7 от 20.11.2014г. за правна защита и съдействие, по силата на който ответникът адвокат Н. се е задължил да окаже на „Диско Дура Тера“ АД правна защита и съдействие, изразяващи се в защита и представителство по дело с вх. № 15479/17.11.2014г. по описа на Върховния касационен съд. По силата на договор за цесия от 28.06.2017 г., „Диско Дура Тера“АД е прехвърлило процесните вземания на ищцовото дружество.

Ищецът основава исковата си претенция на уговорката в чл.2.4 от договора, съгласно която адвокатът се задължава да върне на клиента авансово заплатената сума от 50 000 лева, както и полученият хонорар, описан в чл.2.2 по-горе, в случай на потвърждаване на решението по в.т.д. 103/2014г. по описа на Апелативен съд-Велико Търново от ВКС или връщане на делото за разглеждане на предходна инстанция в 7 дневен срок от датата на постановяване на съответния съдебен акт.

Съгласно чл.1 от същия договор адвокатът се задължава да оказва правна защита и съдействие, а именно защита и представителство по дело на ВКС, образувано по касационна жалба срещу въззивно решение на Великотърновския апелативен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари